Veranderingen met blijvend RESULTAAT!

Onze consultancy verbetert de wendbaarheid van organisaties

“Vrijwel direct na de intake kreeg ik een plan van de manier waarop de klus zou worden aangepakt. Hun benadering sprak mij bijzonder aan én het is ook zo gebeurd. Het is écht”

Jaap Breuker; Procesmanager Achmea

TURNING DECISIONS INTO ACTION

Wat doet Cochin-approach

Wij verbeteren procesmatig en intrinsiek de WENDBAARHEID van organisaties. Daarmee is een organisatie beter in staat haar gewenste RESULTATEN t.b.v. haar klanten en burgers te realiseren.

Dit doen wij als organisatieadvies- en implementatiebureau. Wij ondersteunen onze opdrachtgevers met interim-, project- en implementatiemanagement, management consultancy en organisatie-advisering. Dat is de kern van onze dienstverlening, die hier is beschreven.

Klanten, de markt, de samenleving, uw collega’s, kortom alles verandert sneller en vaker dan ooit. Veranderingen zijn voorspelbaar en gelijktijdig onvoorspelbaar. Dát is een risico voor de continuïteit, voor de vertrouwensband tussen burger en overheid. De mate waarin een organisatie in deze onvoorspelbare volatiele wereld in staat is haar woord gestand te doen, en dus RESULTAAT te behalen, bepaalt haar levensvatbaarheid.

Die levensvatbaarheid staat of valt met het voortdurend verbeteren van de Time to Market. Dat vereist een organisatie die veerkrachtig is, behendig omgaat met de grillen in de markt of de samenleving. Kortom een organisatie die wendbaar is en zich Just In Time weet aan te passen. Dat is succesfactor voor levensvatbaarheid.

Met deze invalshoek managen wij procesmatig en intrinsiek de wendbaarheid van organisaties. Dat zij daadkrachtig en Just In Time inspeelt op de ontwikkelingen in de markt. Dan meer dan voldoen aan verwachtingen van klanten. Dat is het doel van Time to Market waar het volgens ons bij managen van de WENDBAARHEID om gaat.

Wij zijn een netwerk van professionals die ruim ervaren zijn met organisatieadvies en implementatiemanagement. Wij voelen ons verbonden rondom het gedachtegoed van Cochin-approach. Doel is de organisatie, haar klanten, de mensen die met processen en ICT werken, beter in staat te stellen in deze onvoorspelbare beweeglijke markt klanten op het juiste moment met het juiste van dienst te zijn. Dat zijn de RESULTATEN die u van onze dienstverlening (die u hier kunt lezen) kunt verwachten.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”