0

Regelneef of navigator?!

Er zijn mensen die sterk gehecht zijn aan regels en procedures. Het werk wat bij hen hoort zijn controlewerkzaamheden, handhaving, zorgen dat een groep mensen allemaal op eenzelfde manier een [...]

0

Agent verandert (2)

In de inleiding hebben we de basis besproken waarop we de visie van de beroepen beschrijven. Die basis is de studie inzake de 21st Century Skills. Voor de politieagent is de Top 5 van [...]

0

Oom agent verandert (1)

De politie krijgt vandaag de dag veel aandacht in de pers, maar deze is doorgaans niet zo positief. In mei 2016 verscheen er een rapport (Huisman e.a. 2016) waarin de politie zichzelf de maat [...]

0

Het kon niet op

Ruim 50 jaar geleden moest heel Nederland aan het gas.. Er was een hoeveelheid gevonden in Groningen die nooit meer op leek te kunnen. We staan nu met beide benen weer op de grond (als die [...]

0

Slijmen

De uitkomst van een experiment was, dat slijmen werkt. Proefpersonen kregen bij een onderzoek een rol als leidinggevende. Zij vulden daartoe een uitgebreide persoonlijkheidstest in. Een van de [...]

0

Impact transities op achterblijvers

Het succes van een transitieproces wordt bepaald door de werknemers die overblijven na een ontslaggolf. Ik heb dan echt gehoord dat er dan vanuit wordt gegaan dat deze groep werknemers [...]

0

Waan van de dag

De waan van de dag is dagelijkse praktijk voor heel veel mensen. Die leidt tot stress en tot inefficiënt werken voor de organisatie. Toch kan reageren op de waan van de dag ook een functionele [...]

0

Werk verandert (1): de inleiding

Digitalisering heeft zeer grote impact op de werkplek en op de blijvende waarde van de beroepsbeoefenaar op dat werk. Deze twee aspecten stonden centraal bij een onderzoek van de Hogeschool [...]

0

Gedrag bepaalt succes

Veranderingsprocessen zoals reorganisatie, fusie, overname,  inkrimping, strategische beleidsvorming, conflicten, projecten en programma’s kunnen gesmeerd lopen of uiterst moeizaam. Waar ligt dit [...]

0

Je-eigen-manier-van-doen werken

Ieder mens is uniek en daar zijn er meer dan 7,5 miljard van en allemaal verschillend. Je-eigen-manier-van-doen maakt je uniek. Nu hebben we het gehad over OEPS-momenten. Het OEPS-moment is het [...]