Wilt u voortgang in de brij of voorUITgang naar RESULTAAT?

Met onze loods- en sleepdiensten komt u écht dichter bij uw doel

Dan ging je naar links, dan weer naar rechts. Niet bepaald een one-size-fits-all aanpak, alleen …. alle resultaten waren conform afspraak én op tijd! We voldeden aan de eisen van de wet en de klanten waren dik tevreden. Dat wilde ik.

Judith Breugel, programmamanager Rabobank

Een boot hoort te varen i.p.v. steeds in dok te liggen

RESULTATEN komen voort uit ál het ‘werk’ dat in een organisatie én tussen de organisatie en de klant gebeurt. Zonder ‘werk’ geen RESULTATEN. Die zijn meetbaar, o.a. met financiële cijfers. Die laatste zijn de uitslagen om de levensvatbaarheid aan te tonen.

Voor cochin-approach bestaat ‘werk’ voor > 80% uit menselijke aspecten, zoals ambities, passies, vrolijkheid, onzekerheid en nog veel meer. De andere 20% zijn processen, regels, normen, producten, ICT etc. De gangbare manieren van organisatieontwikkeling gaan uit van bewerken / wijzigen van m.n. processen en ICT om het RESULTAAT te beïnvloeden.

Onze dienstverlening zijn slimme manieren om op basis van die 80% WENDBAAR te worden en te blijven. Hoe we dat doen leest u hieronder.

Project- en implementatiemanagement

Veranderprocessen kunnen vaak door miscommunicatie in zwaar weer komen of averij oplopen. Met onze benadering realiseren wij dan tóch dat die projecten RESULTAAT opleveren. Die miscommunicatie oplossen en meer vanuit de menselijke mogelijkheden het werk uit laten voeren. Dat geeft souplesse en juist dat verbetert de wendbaarheid van de organisatie.

Advisering inzake Business-agility

Hoe omgaan met de onvoorspelbaarheid in de markt / samenleving en de volatiliteit van klanten.  Anders dan de huidige manier van werken, sneller en effectiever reageren op veranderingen in de markt. Dat is vereist. Niet alleen te zeggen dat de organisatie de klant centraal stelt, maar dat ook écht te doen. En ook gevoelig zijn voor wat er in de omgeving gebeurt.dat is de ontwikkeling waar het Agile-gedachtegoed op inspeelt. Onze Agile-dienstverlening implementeert de 12 Agile principes, met name daar waar de business gedaan wordt richting klanten.

Interimmanagement

Op tijdelijke basis teams managen die dagelijks bezig zijn de souplesse tussen mensen, processen en ICT te verbeteren. Die souplesse creëert wendbaarheid. de organisatie is beter in staat adequaat in te spelen op de gewenste Time to Market. Zo versterken wij met interim-management de wendbaarheid van organisaties.

Management Consultancy

Wendbaarheid draait om Time to Market. De ontwikkeling van de organisatie dient daarop gericht te zijn. Bij dat ontwikkelen staat de mens – als mens – centraal. In het algemeen zijn mensen opgevoed met en hebben geleerd op een aangeleerde wijze te werken. Denk aan de one-size-fits-all aanpakken zoals Prince2. Om een wendbare organisatie te creëren is daarom een mind-set nodig. Onze management consultancy creëert zo’n mindset en bedt het in in het dagelijks handelen. Dat draagt bij aan de wendbaarheid van de organisatie.

Organisatieadvies

Ons organisatieadvies is gericht op de samenhang van mensen, processen en (ICT-) middelen. Die samenhang is essentieel voor souplesse en daarmee wendbaarheid van de organisatie. Wij adviseren U dat een en ander gebeurt binnen de beleidskaders en gericht is op de strategische stip aan de horizon. Die souplesse ondersteunt tevens het stap voor stap tot stand brengen van zelfsturing in de organisatie. Dat levert tevens meer dan tevreden klanten op. Dat RESULTAAT zorgt uiteindelijk voor levensvatbaarheid.

Advisering Cochin-approach

Mensen zijn geen resources of een productiefactor, die steeds efficiënter moet presteren. Dat zet mensen onder druk. Ook worden mensen regelmatig min of meer gedwongen te werken op een manier die niet in lijn is met hun natuurlijke manier van doen. Dit zorgt voor verzuring. Het verhardt mensen. Dat werkt negatief door naar de wendbaarheid. Om RESULTAAT te behalen zijn mensen nodig, die gevoelig zijn voor wat er in de omgeving, in hun organisatie, in hun team, met henzelf gebeurt. Dan is interactie het sleutelwoord. Interactie met klanten, tussen collega’s, tussen manager en uitvoerenden. Verzuring is de vijand van gevoeligheid en daarmee interactie. Onze advisering bestrijdt die verzuring en helpt zo de interactie te verbeteren. Daarmee ondersteunt Cochin-approach met behalen van RESULTAAT.  Dat zorgt ervoor dat mensen zich persoonlijk en de organisatie zich soepeler kunnen aanpassen aan elkaar, klanten, de markt, de samenleving. Dat zorgt voor wendbare organisaties.

Het water is de emoties van mensen. Positief omgaan met emoties realiseert het stromen van water. Vaartuigen is het werk dat wordt gedaan. In een stromende rivier gaat water ergens naartoe. Dat is de bestemming, daar wenst de organisatie haar positie in te nemen in de markt.

Hoezo dat water en die schepen?

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”