Loodsen en sleepboten brengen beweging in veranderprocessen

Cochin-approach geeft u grip op dat verloop

“Een onconventionele benadering om belangen van medewerkers samen te laten gaan met het bedrijfsbelang. En dan loods zijn om deze belangen integraal in te richten om te bewegen naar het bedrijfsdoel. Dat is interessant!“

Rob van den Heuvel, Programmadirecteur Kadaster

logo-big

Anker

Meanderen

De inhoud van het werk bepaalde de aansturing van mensen en organisaties. Er ontstonden algemeen toepasbare one-size-fits-all aanpakken. Het belang van het menselijke in de aansturing groeit. De inhoud komt op de achtergrond. Dat maakt dat inzake de aansturing een mind-set nodig is. We verlaten de weg van “the-only-way-to-hapiness is the money way”.  Het menselijke bepaalt hoe een doel bereiken. Dan zijn er vele wegen die naar Rome leiden. Die wegen lijken op meanderende rivieren. Op die wegen doen mensen steeds werk dat in hun ogen zinvol is. Dat “zinvolle” is in lijn met de betekenis (the WHY) van de organisatie. Cochin-approach  helpt bij het tot stand te brengen van deze mind-set.

toegankelijk-image

Veerboot

Gedegen

Organisaties lijken soms een spaghettibal te zijn van mensen, processen, (ICT-)hulpmiddelen, wet- en regelgeving en dat allemaal ongeordend. De menselijke maat is daarin verweven. Cochin-approach helpt u om alles op een rijtje te krijgen. Helpt bij met name wat er onder de oppervlakte – vaak het menselijke – schuil gaat boven tafel te krijgen juist omdat die vaak een bottleneck zijn. Cochin-approach streeft bewust naar het formuleren van een doelstelling waarbij de menselijke maat concreet handen en voeten heeft gekregen. Dit in tegenstelling tot de gangbare praktijk waarbij het menselijke min of meer als bijproduct wordt behandeld.

gedegen-image

Tanker

Toegankelijk

De kennis, kunde en ervaring zijn inzichtelijk per aandachtsgebied van Cochin-approach ingedeeld. Deze toegankelijkheid maakt u vrijer in uw handelen. De praktische indeling maakt dat u zelf makkelijk kunt bepalen of en hoe u de benadering in uw situatie kunt toepassen. Ook bent u vrij te bepalen hoe u gebruik wilt maken van onze expertise. Het geeft u mogelijkheden om goed over beslissingen te kunnen overleggen en na te denken voordat u een volgende stap neemt. Omdat de benadering duidelijk uitgaat van de mens, herkennen uw mensen direct dat u het over hen heeft en dat u betrokken bent bij hen en bij het werk wat zij dagelijks doen.

stimuleert-image

Rijnaak

Stimuleert

Het gaat er ons om dat u het voor elkaar krijgt. Dat doet u, samen met uw mensen. Cochin-approach wenst mensen te stimuleren. Hen zodanig roeren opdat zij zelf zeggen “ja er dient wat te gebeuren”. Dat is anders dan mensen motiveren, beïnvloeden en overtuigen. Bij dat laatste gaat het erom mensen te bewerken, een mening opdringen. Wij willen realiseren dat mensen van binnenuit geroerd worden. Dat zij op basis van hun eigen kracht aan de slag gaan. Bij dat laatste is de manier waarop zij worden geroerd bepalend. Cochin-approach is een bron voor mogelijkheden om zaken middel stimuleren voor elkaar te krijgen. Zo blijft u vrij en speelt Cochin-approach een rol op de achtergrond. Waarbij we er wel voor waken dat er een goede verstandhouding tussen u en Cochin-approach is.

actiegericht-image

Istrice – Contrada van het stekelvarken

Actiegericht

Cochin-approach pakt de koe bij de horens. Niet lullen, maar poetsen. Alleen de stroperigheid is vaak een non-issue. In organisaties wordt daar bij voorkeur niet over gepraat, sterker onder het vloerkleed geveegd komt regelmatig voor. Echter juist dit onderwerp is van belang om het verloop van het proces te versoepelen en daarmee de kans van slagen van een project te vergroten. Juist het niet bespreekbaar zijn, het schijnbare negeren van dit onderwerp zorgt ervoor dat mensen zich niet gehoord voelen, mensen in de weerstand komen, kritische visies niet worden gezien. Dat voelt onrechtvaardig aan. dergelijke situaties vermijden wij zo veel als mogelijk.

ontwikkelingsgericht-image

Loodsboot

Ontwikkelingsgericht

Alles en iedereen beweegt, zeker als je het hebt over organisaties – bedrijven, instellingen, overheden – hun medewerkers en hun klanten. Steeds duidelijker wordt dat de traditionele werkstructuur niet meer voldoet. Mensen willen zich ontwikkelen, zo lekker in hun vel zitten, blijven zitten en een prettig leven kunnen leiden. Van dat leven maakt werk uiteraard een heel belangrijk deel uit. Daar past de traditionele mechanische besturingsaanpak van projectmanagement of verandermanagement niet meer bij. Dat is een waterval techniek via een kunstmatige aangelegde waterval. Dat is wat anders dan het water laten meanderen door de organisatie zoals Cochin-approach doet (zie benadering)

dienstbaar-image

Parlevinker

Dienstbaar

Het gaat toch uiteindelijk om wat er onder de streep overblijft”. Ja, het is wel handig als dat een positief getal is. dan is de vraag: ‘hoe aan die uitkomst te komen?’ Dan dient de organisatie zaken te hebben gedaan met haar klanten. Zakendoen is bijv. dingen hebben verkocht, patiënten hebben geholpen, dienstbaar zijn geweest aan de burger. Dat zakendoen, daar draait het bij Cochin-approach® om. Wanneer er een goed lopende organisatie is, waarin mensen lekker werken, dan is aan een belangrijke voorwaarde voor zakendoen voldaan. Nu zit er een adder onder het gras. Die adder heet verleiden. Gaan we de klant verleiden om ons product te kopen en zo geld te verdienen? Of gaan we de klant helpen in zijn ontwikkelproces en op basis daarvan zorgen dat de klant besluit ons product af te nemen en zo geld te verdienen. Dat is dienstbaar zijn. Een goed lopende organisatie is voorwaarde voor dienstbaar zijn naar de klant. Daarom heeft Cochin-approach als doel de stroperigheid te versoepelen om daarmee een goed lopende organisatie met daarin lekker werkende mensen op te leveren.

menselijk-image

Sleephopperzuiger

Menselijk

Niets lijkt vandaag hetzelfde op dat van gisteren en u kunt er donder op zeggen dat morgen het ook weer anders is. Die hevige veranderingen gebeuren dagelijks bij uw klant, uw medewerkers, uw management, uzelf. De mens, uw klant, u, uw mensen  zijn de oorzaak. Daarbij komt dat het menselijke in het werk vergroeit lijkt te zijn met welvaart. De economie gebruikt de term ‘welvaart’ waar de mens ‘welzijn’ bedoelt. Dat is een verdraaiing van het biologische in mensen. Deze verdraaiing maakt weerbarstigheid in organisaties. De vraag is: ‘hoe de steeds ontwikkelende organisatie en de steeds veranderende mensen met elkaar in lijn te houden. Daar is Cochin-approach voor (bijv. door personal coaching, training on the job, teamontwikkeling).

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”