Uw koers is bepaald, nu samen varen naar de eindbestemming

Cochin-approach zet en houdt de vaart erin

“Kijk, hier heb je wat aan. Je zet mensen aan het werk. Je ziet de vooruitgang. Dat is wat we echt nodig hebben”.

Martin Talbert, Programmamanager KPN Telecom

Sleepdiensten

Projecten kunnen in een impasse komen. In veel gevallen kunnen projecten toch nog tot een goed einde worden gebracht. Daar worden klanten blij van en zeker ook de business.

Met cochin-approach geven we extra aandacht aan die menselijke aspecten en overbruggen we de belangentegenstellingen. Dat geeft weer ruimte en het project weer in gang kan worden gezet.

Loodsdiensten

Het management besluit een stip aan de horizon te zetten. Die stip en dat wat mensen dagelijks doen kunnen van elkaar afwijken. Dan partijen bij elkaar brengen. Hoe groter de impact van het besluit des te meer partijen, processen, ICT etc er bij betrokken zijn. Dan de diversiteit aan verschillen overbruggen. Dat geeft ruimte om zo een vaarplan voor het project op te zetten.  Zo bouwen aan het onderling vertrouwen. Daarna loodsen we het project en de organisatie naar het einddoel en richting klanten. Dat inspireert!

Navigatiediensten

Bij organisatieontwikkeling maken uw mensen meters om in de gewenste positie te komen. Een programma voor organisatieontwikkeling is hiervoor de basis en omvat een veelheid aan veranderingen, projecten en andere acties. Dan het meters maken bij uw organisatieontwikkeling op koers houden, daar zijn de navigatiediensten voor!

Dat doen we samen met uw organisatie-adviesafdeling. Ook werken in nauw samen met uw business controller die wij dan zien als Partner in Change voor de business.  Het goed in lijn houden van het menselijke en het zakelijke repareert veelal koersafwijkingen.

In-control

Uitdagend is een organisatie waarin de samenhang tussen commerciële, efficiency- en risicofactoren ontbreekt, toch naar haar gewenste positie te navigeren.

Met als uitgangspunt dat doelen van mensen in lijn zijn met de organisatiedoelen, formuleren we samen met behulp van het control-framework de verschillen tussen de huidige en gewenste uitvoering. Die leggen we vast met behulp van ICT-hulpmiddelen. Zo kan de business controller proactief en initiërend de voortgang gidsen om de organisatie in control te krijgen.

Manoeuvreren

De uitgestippelde route is uw handvat om in uw gewenste positie te komen.

Er ontstaan altijd verschillen en irritaties. Samen met u en uw mensen verschillenanalyses opstellen om mogelijkheden te onderzoeken om individuele doelen en die van de organisatie weer op één lijn te krijgen. Dan samen de kloof tussen de situatie in de organisatie van dat moment, de uitgestippelde route en uw doel overbruggen. Zo ondersteunen wij u uw organisatie in de gewenste positie te manoeuvreren.

Meanderen

Bewegen gaat nooit recht-toe-recht-aan. Immers het is mensenwerk. Een mens is geen functiebeschrijving, niet blauw, rood, geel of welke andere typering dan ook etc. Met name houding en gedrag maken mensen uniek. Dat geeft verschillen en dat creëert ongekende mogelijkheden.

Met onze meanderdiensten realiseren wij tijdens de reis het ‘lekker in je vel zitten’. Dat geeft energie en aktie. Dat brengt u in uw gewenste positie. Dat ondersteunt de organisatieontwikkeling en ook de professionalisering van de controleafdeling.

Bootmandiensten

Er zijn ontelbare factoren die de ontwikkeling van uw organisatie bepalen. Die kunnen ertoe leiden dat die organisatie in een lastige, chaotische situatie terecht komt. Dan is het nodig dat u tijdens die reis:

  • uw organisatie voortdurend afstemt op die ontwikkelingen
  • de samenhang van mensen, processen en middelen in uw organisatie blijft behouden.

U bent dan steeds bezig uw mensen lekker in hun vel en zo uw organisatie soepel, rekbaar en vitaal te houden. Dat is een dagtaak, naast uw overvolle agenda. Onze bootmaansdiensten kunnen u helpen.

Schippersschool

Bewegen is een natuurlijk kenmerk van mensen. Dat natuurlijke hebben we onszelf verleerd. We doen ‘bewegen’ op een bedachte manier en dat wijkt vaak af van onze natuur.

De “gevoelige snaar” raken bij mensen. Het is de stimulans voor mensen om vanuit zichzelf in beweging te komen. Hoe u zo praktisch mensen lekker in hun vel kan krijgen en dat kan toepassen leert u op de schippersschool. Vanzelfsprekend is de cochin-approach® leidraad.

Stuurmandiensten

Uw klant ziet niet alleen die ene mevrouw aan het loket, wel laat ze U de hele organisatie beleven.

Is die beleving minder goed, dan is dat overal voelbaar, in rapportages, in overleggen, in klachten etc. Met onze stuurmansdienstendiensten managen wij de impact die dit alles heeft op uw organisatie. Door een centrale coördinatie en regie houden wij klantbeleving en de verrichtingen van uw organisatie als geheel en uw mensen onderling met elkaar in lijn.

BDCC

Daadkracht zorgt voor vertrouwen. Met een zgn. Business Development Control Center realiseren we daadkracht en houden we klantbeleving en het handelen van de organisatie met elkaar in lijn door:

  • de klantbeleving centraal te stellen
  • mensen lekker in hun vel houden
  • keuzes te onderbouwen (structuur en cultuur)
  • die in gang zetten conform besluiten
  • bewaking samenhang en voorkomen van fragmentarische acties
  • onderhoudt synergie tussen doelen van mensen en organisatie te onderhouden
Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”