Menselijk- en resultaatgericht omgaan met verschillen in mensen is een kunst

Toepassen van menselijk meesterschap brengt een mind-set tot stand

Herman van der Bossche, Directeur KPN

“Zij maken vraagstukken bespreekbaar vanuit alle betrokken partijen. Daardoor is awareness ontstaan voor de noodzaak om aan de slag te gaan. Door die acceptatie zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd”.

Als mensen vrij bewegen is alles mogelijk

Cochin-approach is ontstaan uit en praktisch beproeft in de praktijk van Roland Boukema. In vaste dienst is hij account- en lijnmanager geweest in klantketenprocessen van diverse organisatie. Later heeft hij die kennis en ervaring als management- en implementatieconsultant uitgebouwd in zijn externe adviespraktijk.

Roland heeft een fascinatie. Al decennia lang en misschien al eeuwen zijn er vele ideeën, plannen, beleid, veranderingen, reorganisaties etc geweest. Als het puntje bij paaltje hebben die vrijwel altijd tot bedroevende resultaten geleid. Ook Roland heeft schipbreuk geleden, echter meestal zijn door zijn inbreng de gewenste nieuwe situaties in klantketenprocessen WÉL tot stand gekomen. Die fascinatie heeft geleid tot zijn “implementeren zonder verandermanagement”: niet HEN veranderen, wel HEN IETS LATEN verbeteren.

Missie

Bijdragen aan het tot stand brengen van een betere wereld door bij individuele mensen hun eigen menselijk meesterschap te vergroten. Daarmee realiseren dat mensen met meer voldoening werken en daarmee meer voldaan leven. Dat daardoor een wereld met meer welzijn tot stand komt.

Visie

Realiseren van mindsets om het managen met het achterhaald economisch karrenspoordenken los te laten. Dat praktisch vervangen door het managen van wendbaarheid. D.w.z. Just In Time ontwikkelen en toepassen menselijk meesterschap in al het dagelijks werk. Dat geeft bestendige RESULTATEN, realiseren dat mensen met meer voldoening dat dagelijks werk doen. Juist dat versterkt continuïteit.

Menselijk meesterschap

Menselijk meesterschap is het vermogen (= energie, capaciteit, potentie) in ieder mens aanwezig om het ontwikkelen van het eigen mens-zijn te doen en als de mens die hij dan is te leven. En ook  dat ‘ontwikkel’vermogen continu te versterken en toe te passen.

Mijn geloof

Ik geloof in samenwerking o.b.v. de verschillen in mensen. Menselijk meesterschap maakt die verschillen helder en daardoor makkelijker overbrugbaar. In dat menselijk meesterschap en in die verschillen schuilen de unieke krachten van mensen. Dan inspireren, motiveren, stimuleren, coachen en leiden om die toepasbaar te maken.

De bekende waan van de dag of one-size-fits-all aanpakken vermijden die lastige verschillen. Dát vermijdingsgedrag veroorzaakt treurige resultaten van >70% v/d veranderingstrajecten.
Cochin-approach vermijdt niet, zij neemt mensen JUIST mee in de verandering. Dit door te realiseren dat mensen ondanks de waan van de dag zich stapje voor stapje vrijer kunnen bewegen. Dat verlaagt de druk, brengt rust in de tent en creëert zo ruimte. Dat maakt dat mensen in beweging komen. Dan brengt cochin-approach tussen hen de verbinding tot stand. Dan gezamenlijk het inhoudelijke analyseren en het LASTIGE soepel maken. Dat geeft ruimte voor oplossingen en die te implementeren. Met die vrijheid de wendbaarheid van organisaties vergroten. Dat werkt! Dat leidt tot klantgerichte resultaten!

In het klantketenproces speelt de mens de hoofdrol. Dan heeft het menselijk meesterschap in dat proces vier invalshoeken. Die invalshoeken zijn doorslaggevend op die wendbaarheid:

  • In de MARKTBENADERING de omslag maken van “interesse hebben in de mogelijkheden bij de klant”, naar “geïnteresseerd zijn in de behoeften bij de klant en hoe hoe hem verder helpen
  • De mens zelf:, hen helpen vanuit hun eigen talenten en gave verantwoording te nemen voor hun deel in het gewenste resultaat. Dat vraagt EMPOWERMENT, aanwakkeren van het menselijk meesterschap
  • Een organisatie is vaak COMPLEX. Trek je ergens aan, dan weet je niet wat je op je nek neemt. Dat maakt mensen onzeker, ook hier dus weer het versterken van menselijk meesterschap
  • de geringe VOLATILITEIT tussen mensen is vaak een kwestie van interactie. Hoe slechter die is, des te ingewikkelder de formele verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit is vaak de bottle-neck in besluitvormingsprocessen.
Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”