Omgaan met weerbarstigheid bij veranderingen en transities is een kunst

Cochin-approach® pakt díe koe bij de hoorns

“Zij maken vraagstukken bespreekbaar vanuit alle betrokken partijen. Daardoor is awareness ontstaan voor de noodzaak om aan de slag te gaan. Door die acceptatie zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd”.

Herman van der Bossche, Directeur KPN

Blij met WEERBARSTIGHEID

Wat heb je aan een besluit als er bij mensen die het werk doen geen oprechte acceptatie is!

Organisaties moeten zich kunnen aanpassen. Nu is een organisatie een samenhangend geheel van mensen plus processen plus (ICT-)hulpmiddelen dat een output levert aan een klant. Het gezamenlijke, de samenhang en klant zijn veelal oorzaken van weerbarstigheid. De menselijke factor is daarin > 80% smaakmakend.

Ieder mens heeft zijn eigen manier van doen. Dat maakt hem uniek. Daarom verschillen mensen van elkaar. Het omgaan met die verschillen maakt dat een organisatie zich succesvol weet aan te passen. DAT VEREIST EEN MINDSET, van ‘one-size-fits-all’ naar ‘sturen op basis van de menselijke maat‘. Communicatie en elkaar begrijpen zijn daarin succesfactor. Die benadering heet business agility en die doet Cochin-approach.

Wij gaan met de vier elementen die het aanpassingsvermogen bepalen, aan de slag:

  1. Elimineren van symptomen die de MARKTBENADERING onzeker maken. Het niet delen van elkaars beelden over die markt en markt verschillend anders interpreteren veroorzaken onzekerheid
  2. In business agility staat de mens centraal. Zij moet dat wel kunnen. Daarom is EMPOWERMENT zo belangrijk
  3. Een organisatie is vaak COMPLEX. Trek je ergens aan, dan weet je niet wat je op je nek neemt. Dat maakt mensen onzeker.
  4. De geringe SOUPLESSE tussen mensen, processen en middelen is vaak een kwestie van verantwoordelijkheden en bevoegdheden.Allemaal menselijke vraagstukken.

Al de vier invalshoeken zijn menselijke vraagstukken. Met deze invalshoeken gaan we met vraagstukken (= inhoudelijk en menselijk) in het aanpassingsvermogen aan de slag. Dan ziet u ons

  1. ruimte creëren. Niet durven, een ander niet zien zitten, geen beeld van het nieuwe hebben. Wij onderzoeken wat kan worden gedaan en dat gaan we doen. Dat geeft mensen ruimte.
  2. wegen vinden en gaan. De ontstane ruimte geeft openingen naar wegen om resultaten te boeken. Immers mensen krijgen meer en andere mogelijkheden om met hun talenten aan de slag te gaan. Dat geeft voldoening en snelheid.

Cochin-approach gaat zo onbevangen, van oordelen en veroordelen aan de slag. Dualisme vervangen wij door de wet-van-drie, d.w.z. er is altijd een derde weg. Concreet doen we dat met onze loods en sleepdiensten. Dat zijn onze oplossingen om te komen tot het vergroten van het aanpassingsvermogen van organisaties en het versoepelen van veranderingstrajecten.

Hoogleraren van een universiteit wonnen veel prijzen. Daardoor kreeg hun universiteit veel onderzoeksopdrachten en had zij veel geld voor wetenschappelijk onderzoek. De universiteit werd daardoor toonaangevend. En daar gaat het zo’n kennisinstituut om! Het geheim was een functionaris. Hij was de gehele dag met jan en alleman aan het praten. Hij kreeg de hoogleraren zover dat ze elkaar gingen ondersteunen. Zo’n proces-versoepelaar verrichte een wonder in zo’n traditioneel verkokerde omgeving. Met die kennisoverdracht en die samen-werking verliepen de onderzoeksprocessen vele malen soepeler en sneller. Dat was doorslaggevend in het succes van de universiteit!

Zo’n katalysatorbenadering in veranderprocessen en projecten is ons werk. Wij noemen dat de cochin-approach en doen dat in diverse rollen en functies.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”