Omgaan met verschillen in mensen bij veranderingen en transities is een kunst

Wij brengen een mind-set tot stand

Herman van der Bossche, Directeur KPN

“Zij maken vraagstukken bespreekbaar vanuit alle betrokken partijen. Daardoor is awareness ontstaan voor de noodzaak om aan de slag te gaan. Door die acceptatie zijn de nodige verbeteringen doorgevoerd”.

Blij met WEERBARSTIGHEID

Cochin-approach richt zich met name op de klantketen- of E2E-processen. Die zijn essentieel voor die levensvatbaarheid. Die dienen de gewenste Time-to-Market waar te maken met een organisatie die  Just In Time soepel acteert. Voor Cochin-approach is wendbaarheid die souplesse voor die Time-to-Market.

Het proces begint bij het eerste contact met een mogelijke klant en eindigt t/m het moment dat de klant definitief afscheid van de organisatie heeft genomen.. Bij het dan vereiste werk is er sprake van ontelbaar veel mensen, processen, hulpmiddelen, ICT en financiën. Al die factoren dienen soepel op elkaar in te spelen om de gewenste Time-to-market te realiseren. Dat maakt wendbaarheid. Daarmee kan de organisatie ook bereiken dat een en ander een positief financiële uitslag oplevert.

Dan kan een veranderproject of zo’n organisatie in zwaar weer terecht komen of averij oplopen. Zeer regelmatig zijn miscommunicatie en elkaar niet begrijpen de oorzaak. Immers, werk om RESULTAAT te behalen is een combinatie van 80% menselijke factoren en voor het andere deel uit processen, ICT, financiën etc.. Dit geheel dient soepel te zijn. De enige die soepelheid kan garanderen is de mens. Nu heeft ieder mens zijn eigen manier van doen. Dat maakt hem uniek. Het omgaan met die verschillende unieke mensen, vereist een MIND-SET, van ‘one-size-fits-all’ naar ‘sturen op basis van de menselijke maat’.

Om met de menselijke maat soepelheid te krijgen zijn er vier invalshoeken op aanpassingsvermogen van belang:

In de MARKTBENADERING de omslag maken van “wij weten wel wat goed voor u is”, naar “samen met de klant nagaan hoe met de resources in de organisatie de klant verder kan worden geholpen

Mensen helpen vanuit hun eigen talenten en gave verantwoording te nemen voor hun deel in het gewenste resultaat. Dat vraagt EMPOWERMENT

Een organisatie is vaak COMPLEX. Trek je ergens aan, dan weet je niet wat je op je nek neemt. dat maakt mensen onzeker

de geringe SOUPLESSE tussen mensen is vaak een kwestie van interactie. Hoe slechter die is, des te ingewikkelder de formele verantwoordelijkheden en bevoegdheden. Dit is vaak de bottle-neck in besluitvormingsprocessen.

Deze vier invalshoeken zijn alle menselijke vraagstukken. Hoe beter die worden gemanaged hoe soepeler de combinatie van mensen, processen en ICT. Dat is volgens Cochin-approach ‘managen van het aanpassingsvermogen’ en daarmee bijdragen aan het verbeteren van de levensvatbaarheid. Met onze dienstverlening  helpen wij organisaties daarmee.

Hoogleraren van een universiteit wonnen veel prijzen. Daardoor kreeg hun universiteit veel onderzoeksopdrachten en had zij veel geld voor wetenschappelijk onderzoek. De universiteit werd daardoor toonaangevend. En daar gaat het zo’n kennisinstituut om! Het geheim was een functionaris. Hij was de gehele dag met jan en alleman aan het praten. Hij kreeg de hoogleraren zover dat ze elkaar gingen ondersteunen. Zo’n proces-versoepelaar verrichte een wonder in zo’n traditioneel verkokerde omgeving. Met die kennisoverdracht en die samen-werking verliepen de onderzoeksprocessen vele malen soepeler en sneller. Dat was doorslaggevend in het succes van de universiteit!

Zo’n katalysatorbenadering in veranderprocessen en projecten is ons werk. Wij noemen dat de cochin-approach en doen dat in diverse rollen en functies.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”