Terug naar normaal en dus kwetsbaar blijven?

Cochin-approach maakt uw organisatie weerbaar

“Gelukkig je bent een organisatieman, jij weet tenminste waar het echt om gaat”.

Jan Blok, Sr. infrastructuur architect Rabobank Groep-ICT

HOEZO COCHIN-APPROACH?!

Wij doen werk. Dat WERK-DOEN zit in een onomkeerbare transitie. Verduurzamen, betekenis- en/of zinvol bijdragen zijn sleutelwoorden. Cochin-approach draagt daaraan bij met haar benadering dat organisaties met werk-doen MENSWAARDIGE RESULTATEN gaan realiseren.

Die transitie is volgens mij begonnen in 1972 met het rapport van de Club van Rome. Het klimaatakkoord van 2019 verwijst ernaar. De maatregelen in dat akkoord zijn stap voor stap ingrijpend in ons werkzame leven. Corona versterkt die impact. Zij maakt de kwetsbaarheid van mensen en dus organisaties op niet mis te verstane wijze duidelijk. Die kwetsbaarheid maakt dat WERK-DOEN praktisch in een veel lagere en andere versnelling gaat. Die kwetsbaarheid is bepalend voor het economisch leven en niet andersom zoals sommige mensen ons willen doen geloven.

We weten allemaal hoe kwetsbaar wij als mens zijn en dus hoe kwetsbaar organisaties zijn. Mensen en / in organisaties staan op het punt zich af te vragen wat écht belangrijk is. De klanten voor wie de organisatie dienstbaar is, voor het samen-werken met collega’s, hoe je als organisatie jouw plek ziet in het leven, hoe je als organisatie kan, wil bijdragen en hoe je een blijvertje blijft. Negeren van de transitie kan ook. Je blijft dan kiezen voor het adagium “wat uiteindelijk onder de streep over blijft”. De onomkeerbare transitie maakt dat je lot uiteindelijk het etiket “Kodak” zal krijgen.

Wat is voor jou “normaal” werken. Jij die in organisaties werkt en jij die daar leiding geeft, bepalen dat. Wat vind jij wat “normaal” is en hoe daar te komen.

Het is nu de tijd om de knop om te zetten. Dat doen in een wereld die de komende decennia bol zal staan van veranderingen in samenlevingen, in markten en bij mensen. Dan dat ‘knop-omzetten’ voor elkaar krijgen. Dan menswaardig, betekenisvol in de markt staan, en blijvend je klanten bedienen. Wellicht kan het gedachtegoed van cochin-approach helpen. Hoe? Lees dan verder.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”