Terug naar normaal en dus kwetsbaar blijven?

Cochin-approach maakt uw organisatie weerbaar

“Gelukkig je bent een organisatieman, jij weet tenminste waar het echt om gaat”.

Jan Blok, Sr. infrastructuur architect Rabobank Groep-ICT

HOEZO COCHIN-APPROACH?!

Hartstikke duidelijk is, dat ons leven in een niet te stoppen en onomkeerbare transitie zit. Dat geldt zowel voor ons privé, als ook ons werkzame leven. Aan dat laatste wil Cochin-approach bijdragen.

Die transitie is volgens mij begonnen in 1972. Toen verscheen het rapport ‘Grenzen aan de groei’ van de Club van Rome. Er ontstond enorme commotie omdat het wereldwijd een krachtige impact had op het milieubewustzijn. Het is nog steeds relevant immers ook het klimaatakkoord verwijst ernaar.

Het klimaatakkoord noemt maatregelen die zeer ingrijpend zijn voor ons leven als mens en werk in organisaties. Duurzaam daar draait het om. Stap voor stap ervaren mensen en organisaties wat dat betekent. En dat gaat niet zonder slag of stoot.

En dan komt Corona. Dat maakt de kwetsbaarheid van mensen en dus organisaties op niet mis te verstane wijze duidelijk. Die kwetsbaarheid maakt dat werk-doen praktisch in een veel lagere en andere versnelling gaat. De kwetsbaarheid van de mens is bepalend voor het economisch leven en niet andersom zoals sommige zogezegd belangrijke mensen ons willen doen geloven. Hun uitspraken maken helder dat de huidige economische principes hevig in strijd is met duurzaamheid.

We weten dit allemaal en toch willen we weer normaal leven. Alleen wat is ‘normaal’. Vooral als we tot ons door laten dringen hoe kwetsbaar wij als mens zijn en daarmee hoe kwetsbaar organisaties zijn. Mensen en / in organisaties staan nu op het punt zich af te vragen wat echt belangrijk is. De klanten voor wie de organisatie dienstbaar is, voor het samen-werken met collega’s, hoe je als organisatie jouw plek ziet in het leven, hoe je als organisatie kan en wil bijdragen. Of blijft het bij “wat uiteindelijk onder de streep over blijft” en dan als Kodak eindigen.

Niemand heeft alle antwoorden. Wat we wel weten, is dat ons werk straks weer normaal zal zijn. En jij, die in organisatie werkt en jij die daar al dan niet leiding geeft, bepaalt wat dat normaal zal moeten zijn en hoe daar naartoe te gaan.

Het is nu de tijd om de knop om te zetten in een wereld die de eerst komende decennia bol zal staan van veranderingen in samenlevingen, in markten en bij mensen. Dan dat omzetten van die knop toch voor elkaar krijgen. Wellicht kan het gedachtegoed van cochin-approach helpen. Hoe? Lees dan verder.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”