Blijft u geloven in hét sprookje?

Zaken-doen met als doel positieve impact te hebben op het samenleven. Dergelijke organisaties zijn levensvatbaar en zijn rendabeler dan in de huidige situatie. Dergelijke organisaties ontwikkelen en die in die transitie wendbaar zijn. Daarmee de continuïteit van hun business veilig stellen. Dat betekent een gedragsverandering bij de ondernemer, bij leidinggevenden en de mensen met wie zij werken. Dan hen stap voor stap ondersteunen. Dat noem ik impactondernemen en dat doe ik

Ooit hoop ik directeuren, leidinggevenden en uitvoerenden te horen vertellen over hun rol in de samenleving. En dat dat ook echt gebeurt!

Want meestal komt er weinig terecht van alle plannen die er in organisaties zijn. Er is een kloof tussen wat we willen of eigenlijk zouden moeten doen en wat er echt gebeurt. Dat heet Intention Behaviour Gap. Die overbruggen, daar is gedragsverandering voorwaarde.

Bij veranderprocessen en ook in de business-as-usual passen organisaties volhardend aangeleerde aanpakken toe. Hardleers blijven zij hangen in hun geloof van “zo hebben we het altijd gedaan” en “zo hoort het”. Dit krampachtig gedrag over “hoe het werkt” levert echter al decennialang bedroevende resultaten op.

“Problemen los je niet op met het hetzelfde denken dat het probleem heeft veroorzaakt”. Verandervoorstellen en jaarplannen voor de business-as-usual noemen deze Einstein-uitspraak vaak. Alleen waarmaken ho-maar! Willen ze niet of zijn mensen in organisaties misschien Oost-Indisch doof?

De aanpak in de huidige denk- en managementmodellen is: “vaststellen vraagstuk, na een onderzoek, stel je een doordacht en gedegen plan op. Dan ga je, na de ontwikkelingsfase, implementeren en klaar”.  Het instrumentele, procedurele en de command/control processen bepalen de werkwijze, altijd met een financieel-economisch doel. Dit zijn “zo hoort het” of one-size-fits-all aanpakken.

Impactondernemen gaat uit van menswaardigheid, vertrouwen bouwen, gelijkwaardigheid met als doel voldoening krijgen uit je werk. Die krijg je door lekker te kunnen werken. Bij lekker kunnen werken willen mensen met dat wat ze in zich hebben iets moois maken, betekenis hebben voor klanten, samenleving, de ander.

Dat doet ieder mens op zijn eigen unieke manier. Ieder mens wil werk doen of  helpen, soms alleen, soms in een team, soms in een grote organisatie. Ieder mens en organisatie wil zo bijdragen aan een klant, aan een andere afdeling, aan de samenleving. Dit menselijke organiseren, door samen met andere mensen o.b.v. processen m.b.v. hulpmiddelen het werk-doen goed in te richten. Dus opleveren van goed lopende organisatie van het dagelijks werk waarin verandertrajecten goed zijn opgenomen en die jaarplannen waarmaken. Daarmee realiseert het dagelijks werk de gewenste resultaten. Dat bereikt u met impactondernemen.

Impactondernemen is een alternatief voor de nog steeds toegepaste one-size-fits-all managementaanpakken. Impactondernemen is in de praktijk van het dagelijks werk in vele organisaties ontwikkeld. Daarom is het toepasbaar in elke werksituatie.