Met gevoel voor verhoudingen pakken we de koe bij de horens

Cochin-approach is smeerolie voor uw organisatie

“Gelukkig je bent een organisatieman, jij weet tenminste waar het echt om gaat”.

Jan Blok, Sr. infrastructuur architect Rabobank Groep-ICT

HOEZO COCHIN-APPROACH?!

Wij van Cochin-approach maken ons ongerust over het hardleerse denken en de volhardende eenzijdige benadering van het managen en het doen van werk. “Werk doen” heet in vakjargon ‘een proces doen’. Dat hardleerse en volhardene komt terug in alle processen zoals veranderprocessen, of normale werkprocessen of besturingsprocessen.

Ondanks alle technologische ontwikkelingen bepaalt ook nu nog de mens voor > 80% het doen van werk. Dat zien we niet terug in het doen en het managen van werk-doen. NIET de mens en met name het menselijke van de mens staat centraal, wel dát (het product, de dienst) wat moet worden geleverd en de portemonnee van de klant.

Dat negeren van dat menselijke maakt Cochin-approach ongerust omdat dat negeren leidt tot grote weerbarstigheid in organisaties. Dat leidt dan weer tot zo-hebben-we-het-altijd-gedaan aanpakken. Dat levert uiteindelijk op dat we er ons maar bij neerleggen dat dat zo is en dat we dat als “normaal” gaan vinden. Concreet we gaan ons ermee vereenzelvigen, met:

 • het feit dat de mens in organisaties een Human Resource is, een arbeidskracht, een productiefactor in plaats van een mens van vlees plus bloed plus gevoel die per definitie en van nature uniek is;
 • dat we professionals zijn en professioneel handelen en dus logisch vinden dat we het menselijke in ons bij werk-doen maar even terzijde schuiven;
 • het logisch vinden dat we wat ons écht inspireert, kracht geeft in de tijd dat we werk doen dat ook maar even “vergeten”, omwille van dat wat onze werk- of opdrachtgever van ons vraagt;
 • de weerbarstige situaties die hierdoor ontstaan in onze profit en non-profit organisaties;
 • de verwarring en de ondoorzichtigheid die daar dan heerst;
 • de tanende invloed van de mensen die het werk doen op de werkvloer (en waar alle veranderingen dienen te beklijven en waar al dat werk moet worden gedaan);
 • de ontoereikendheid van de verouderde spelregels om management in organisaties te doen;
 • het hardleerse en halsstarrig huidige denken over management;
 • de 70% bedroevende resultaten van veranderprocessen en die 70% “normaal” vinden. Immers we beginnen het gezeur te vinden als gesprekken daarop terugkomen.

Wij vinden dit niet “normaal” en daar willen wij wat aan doen. Vandaar onze cochin-approach benadering. Daar geloven wij vurig in en dat kunnen wij, omdat wij daarvoor

 • onze visie op het mens-zijn van mensen hebben, want dat en zij dus zijn bepalend voor het succes van processen;
 • een managementaanpak hebben die gericht is het behalen van RESULTAAT door het menselijke in mensen in die aanpak centraal te stellen;
 • een benadering op werk-doen en dat werk voor-elkaar-krijgen die gebaseerd is op het menselijke;
 • een dienstverlening hebben die erop gericht is het menselijk meesterschap in ieder individueel mens in het werk beter tot z’n recht te laten komen;
 • stappen willen zetten om te realiseren dat met behulp van cochin-approach mensen meters kunnen maken op hun weg om een nog mooier mens te zijn en daarmee de organisaties waarin zij werken tot een groter succes zullen maken.
 • Op dit terrein in zeer ruime mate ervaringsdeskundigheid hebben

Met dit als uitgangspunt, is ons doel om te realiseren:

“dat wat qua werk gedaan moet worden, uit de mensen zelf komt. Zo resultaten tot stand brengen voor de organisatie en daarmee ook voor de mensen zelf “

en zo

 • oude en vastgeroeste patronen inzake werk-, besturings- en veranderprocessen doorbreken en
 • daarmee bereiken dat de organisaties waarin zij werken soepeler en flexibeler worden
 • opdat die organisaties wendbaarder zijn en daarmee zich makkelijker kunnen aanpassen aan de ontwikkelingen in hun omgevingen en markten en om zo hun continuïteit beter te kunnen beschermen.

Daar geloven wij in. Deze website geeft u een inkijk in hoe en wat we dan doen.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”