Gelooft u écht álles wat ze u vertellen?

Bij veranderprocessen en ook in de business-as-usual passen organisaties volhardend aangeleerde aanpakken toe. Hardleers blijven zij hangen in hun geloof van “zo hebben we het altijd gedaan” en “zo hoort het”. Dit ingebrande denken over “hoe het werkt” levert echter al decennialang bedroevende resultaten op. Cochin-approach lost vraagstukken op met een ander denken dan dat wat het vraagstuk heeft veroorzaakt! Cochin-Approach is in de praktijk ontwikkeld en in het dagelijks werk van vele organisaties toegepast. Bent u “in” voor een mind-set en de uitdaging van het “nieuwe” normaal, van het nieuwe economisch denken aan te gaan?

In iedere aanpak zit: “na een onderzoek, stel je een gedegen plan op. Je laat zien dat je overal aan hebt gedacht. Dan ga je, na de ontwikkelingsfase, implementeren”. Dit is de basis voor de huidige – veelal economische – denk- en managementmodellen. Het instrumentele, het procedurele en de command/control processen bepalen de werkwijze met als doel winstmaximalisatie. Dit zijn de “zo hoort het” aanpakken. Cochin-Approach noemt dat one-size-fits-all aanpakken.

De huidige tijd zijn vrije markt, efficiency en effectiviteit, ‘presteren’ smaakmakers. Snel handelen is belangrijk. Daarom willen organisaties en managers patronen in vraagstukken snel zichtbaar maken. Wellicht denkt men dat dat goed heeft gewerkt, echter het is zeker geen garantie voor de toekomst. Want die toekomst zal écht anders zijn. Dat is de tijd na corona, met verduurzaming, dat organisaties betekenis willen hebben voor de klanten, voor de samenleving en dat werkenden zinvol willen werken. Dan is een ander denk- en managementmodel, doelstelling en werkwijze gewenst.

Cochin-approach is een alternatief voor de veronderstellingen, gewoontes en vooroordelen in die one-size-fits-all aanpakken. Cochin-Approach gaat uit van menswaardigheid, vertrouwen bouwen, gelijkwaardigheid met als doel voldoening krijgen uit je werk. Die voldoening krijg je door lekker te kunnen werken. Bij lekker kunnen werken willen mensen betekenis hebben voor klanten, samenleving, de ander. Dat is de benadering van Cochin-approach. Deze website vertelt u meer.