0

De veranderende accountant

Context van accountancy In de afgelopen jaren is het beroep van accountant niet altijd positief in het nieuws geweest. Dit heeft geleid tot imagoschade. Het verstrekken van betrouwbaarheid aan [...]

0

Slijmen

De uitkomst van een experiment was, dat slijmen werkt. Proefpersonen kregen bij een onderzoek een rol als leidinggevende. Zij vulden daartoe een uitgebreide persoonlijkheidstest in. Een van de [...]

0

Impact transities op achterblijvers

Het succes van een transitieproces wordt bepaald door de werknemers die overblijven na een ontslaggolf. Ik heb dan echt gehoord dat er dan vanuit wordt gegaan dat deze groep werknemers [...]