0

Vooringenomenheid

Stel dat je in gesprek bent met een ander. Jij hebt zojuist een betoog gedaan en de ander gaat daarop in. Prima tot zover. Alleen vaak is het zo dat jij nadat de ander drie woorden gezegd heeft, [...]