Laat u niet tegenhouden door de brij, er is altijd een oplossing!

Uw hindernissen om vooruit te komen lossen wij op!

Dan ging je naar links, dan weer naar rechts. Niet bepaald een one-size-fits-all aanpak, alleen …. alle resultaten waren conform afspraak én op tijd! We voldeden aan de eisen van de wet en de klanten waren dik tevreden. Dat wilde ik.

Judith Breugel, programmamanager Rabobank

Een boot hoort te varen i.p.v. steeds in dok te liggen

Belt u nog met een Nokia? Heeft u een Kodak-camera? Wel eens gehoord van V&D, Free Record Shop, Dixons? Allen zijn failliet. En zeg eens eerlijk ……. had u dat gedacht? Die organisaties hadden zich niet tijdig aangepast aan de veranderingen in de markt.

Dat veranderen vraagt om wendbaarheid. Dat doen we al decennia lang met projecten alleen dan blijkt dat die voor meer dan 70% bedroevend scoren. Nu gebruiken we ook al vele decennia one-size-fits-all aanpakken. Die geven schijnzekerheden. Immers de waan van de dag, het vele gedoe met mensen, de continu stroom aan veranderingen geven veel onzekerheid. Al die onzekerheden bij elkaar maken dat die processen om je als klantketenorganisatie tijdig aan te passen regelmatig in zwaar weer komen of averij oplopen. Daardoor raakt het gewenste effect vaak verloren.

Klanten, markt, samenleving, uw eigen mensen, zijn allemaal mensen en volatiel. Dat menselijke en daarmee beweeglijke maakt onvoorspelbaar en geeft onzekerheid. Dat bedreigt. Vaak is er sprake van de waan van de dag, dat karrenspoor, die gekte achter de voordeur van een organisatie. Willen en kunnen uw mensen dat? Kan uw ICT dat aan? Wwat doet u met al die procedures die dan wel en dan weer niet toepasbaar zijn? Hoe staat uw klant erin? Hoe te reageren op die steeds veranderende klantvraag? HOE SOEPEL GAAT U, GAAN UW MENSEN, UW PROCESSEN UW ICT met die onvoorspelbare beweeglijkheid om? En zeker wanneer u in zo’n waan van de dag situatie zit?

Cochin-approach heeft oplossingen die u daarbij kunnen helpen. Ondanks die waan van de dag komt u makkelijker in actie om stappen te nemen naar het gewenste doel. Het is een benadering in de praktijk van management- en implementatieconsultancy ontstaan. Het menselijk meesterschap staat in deze praktische benadering centraal en die benadering is in diezelfde praktijk toegepast.

Maandelijkse tips om uit de waan van de dag te komen en wendbaarder te worden

Geen eer te behalen

In organisaties kan de waan van de dag overheersen. Mensen werken daar voortdurend in een diep ingesleten karrenspoor. de gekte achter de voordeur van zo’n organisatie is dan aanwezig. Om daar met iets anders, iets nieuws te komen is een hele uitdaging.  Ga nooit bij de pakken neer zitten. Zoek altijd medestanders, meedenkers. Probeer dan samen aanknopingspunten te vinden waarover je met de mensen, met je collega’s in gesprek kan komen. Nooit direct aan de slag gaan om verbeteringen door te voeren. eerst zorgen dat de sfeer, de temperatuur wat milders is. Belangrijk is, dat mensen zich bewust worden dat over die gekte wordt nagedacht en dat zij daar ook een deel van zijn.

Toegeven van fouten en verantwoording nemen

Nu ga je die gesprekken aan met je collega’s of de mensen. dan merk je vaak dat iedereen, dus zowel managers als de uitvoerenden in eerste instantie weigeren fouten toe te geven. Sterker zij voelen zich niet verantwoordelijk voor wat er gebeurt. ga dan in algemene termen praten over de sfeer in de groep, vraag wat die mensen daarvan vinden. Neem ze bij voorkeur ff apart. een praatje pot bij de koffieautomaat doet meestal dan wonderen. Spreek ze nooit in de groep aan op wat ze gezegd hebben bij die koffieautomaat. Sommige mensen zijn nu eenmaal schuchter! Werk ernaar toe (met mierenstapjes) dat allen zich verantwoordelijk voelen en vooral dat zij dat zijn voor het door het individu te behalen resultaat. Uiteindelijk dient iedere betrokkene dat naar elkaar uit te spreken.

Leren van gemaakte fouten

Vooral voor managers geldt, dat het nodig is dat in iedere organisatie een lerende organisatie is.In welke mate dat in de betreffende situatie het geval is, dient goed te worden ingeschat. Het zomaar als een donderslag bij heldere hemel verkondigen dat “fouten maken, mag” is minder handig in een organisatie waar voorheen een cultuur heerste van afstraffen. Natuurlijk, ieder mens maakt fouten. Belangrijk in het lerende is dat ieder mens daarin zijn verantwoordelijkheid in neemt. Ieder mens is in een organisatie samen bezig resultaten neer te zetten en dat steeds beter te doen. Vanuit dit standpunt afspraken maken daar gaat het om. daarom is het essentieel dat er eerst bij een ieder het gevoel aanwezig is, dat er sprake is van een lerende organisatie.

Afspraken nakomen

Je ziet in de ingesleten karrensporen heel vaak dat afspraken – zeker onderling – niet worden nagekomen. Ook nu, ga er niet vanuit dat na 1 of 2 gesprekken over de waan van de dag de sfeer en cultuur is omgedraaid. dat afspraken niet worden nagekomen, kan. het gesprek over “waan van de dag” kan onder andere ook gaan over het nakomen van afspraken. Dat zorgt ervoor dat mensen eraan gaan wennen dat dat “nakomen”belangrijk is. Stap voor stap kom je dan terecht in de situatie dat het ook als belangrijk wordt gevoeld en dat er dus gegronde redenen moeten zijn. Immers mensen in een organisatie zijn samen bezig resultaten neer te zetten richting de klant. Dan is er grond voldoende om elkaar aan te spreken op ieders verantwoordelijkheid daarin.

Omgaan met deadlines

Deadlines kunnen wel eens niet worden gehaald. Hier zit een adder onder het gras. Immers, verstandelijk, rationeel kunnen we van alles beloven, echter nu is het van belang het menselijk meesterschap erbij te betrekken. Dan komen die deadlines heel anders te liggen. In welke mate is er sprake van het stellen van sociaal gewenste deadlines, of het stellen van deadlines omdat de baas het wil en we eigenlijk direct al weten van dat iets niet haalbaar is. Het menselijk meesterschap bepaalt voor meer dan 80% het feitelijk handelen van mensen. Wanneer met deze factor rekening wordt gehouden en met dit als uitgangspunt deadlines worden gesteld, dan zullen er veel meer deadlines worden gehaald.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”