Een strategie is fantastisch. een uitgestippelde route is nog mooier en af en toe is het handig om per stap eens naar de resultaten kijken

Jôh doe niet zo moeilijk, zul je Cochin-approach niet horen zeggen

Zonder materiekennis en met een kernachtige, duidelijke aanpak een 100% resultaat voor de organisatie neerzetten. Daar kun je wat van leren”.

Ton van Velzen, Manager Achmea Zorgverzekeringen

Alles tegelijk

Kan niet schelen hoe, op 1 januari as moet het draaien! Komt zo’n deadline u ook bekend voor? En u heeft nog maar 5 maanden terwijl er zeker een jaar voor nodig is?! Zo ook bij de invoering van een ingrijpende wijziging in een dienstenpakket. Het betrof veel ICT-werk. Het projectmanagement lag daarom bij de externe ICT-leverancier. De business had 2b consult ingehuurd om voor de organisatie het programma te managen. De aard van een ICT-er is gericht op “door alle ICT-vragen op te lossen, voldoen aan de eisen”. Bij de business stond centraal “de klant goed van dienst zijn, wat is dan nodig en hoe dat op te lossen”. Bij het eerste overleg van de twee projectmanagers, heeft de ICT-projectmanager zijn plan van aanpak ingrijpend aangepast. De uitvoering in de business kwam “in charge”, d.w.z. wat in hun werk richting klant belangrijk was, was leidend voor het bouwen van de software, de implementatie en het opleveren van de ICT-resultaten. Door de focus op het werk van de uitvoering te richten ontstond er een enorme versnelling in de beweging. Redenen: geen versnipperde aandacht, de focus richten op alleen dat wat op dat moment nodig is. Door perfecte communicatie is voorkomen dat de klant zou overstappen naar de concurrent. Er ontstond een goed samenspel tussen business en ICT-traject. ZO verliep het testen van de ICT (vaak bottleneck) vlekkeloos. De ICT was op tijd gereed was én de organisatie had vertrouwen in de programmatuur! Ook kon de implementatie naadloos worden ingepast in een in gang zijnde reorganisatie. Resultaten: de ingrijpende wijziging is op de betreffende 1ste januari 100% ingevoerd. De klanttevredenheid is groter dan een acht. Door minder externe inhuur zijn de ICT-uitgaven 30% minder dan begroot. In de woorden van een manager van de mensen in de uitvoering “zo’n belangrijk traject, op tijd en met 100% resultaat invoeren! Hier zijn we heel blij mee”.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”