Concentreer je op de reis niet op de bestemming

Hiermee is Cochin-approach voor managers partner in change

“Kijk eens, met deze gestructureerde ontwikkelingslijn op de samenhang van structuur en cultuur houden we grip op de reorganisatie.

Tom op ’t Ende, Manager Control ING

In-control

Een interne audit bij een vestiging van een bank bleek onvoldoende. Er was sprake van een onbalans tussen de commerciële, de efficiëntie en de risico-aspecten. Vaak zijn management en de business controller in charge bij dergelijke vraagstukken. De directie wenste de mensen in de uitvoering nadrukkelijk bij het rechtzetten van deze onbalans te betrekken. In eerste instantie is een duidelijke visie in beeld gebracht van hoe zij de organisatie het liefst zien werken. Dit was basis om de knelpunten in het functioneren van de organisatie te inventariseren. Deze inventarisatie is vervolgens vergeleken met de bevindingen uit de audit. Deze vergelijking was uitgangspunt voor een plan om de organisatie in control te brengen.
Dit plan is tot stand gekomen in vier etappes. Als eerste is met een kleine groep mensen uit de uitvoering een ruwe inventarisatie gedaan. Deze is in een tweede sessie verfijnd en gecompleteerd. Ook is door de kleine groep mensen de vervolgsessie met de gehele organisatie voorbereid. In de derde sessie hebben alle medewerkers gezamenlijk zelf de contouren geschetst van het plan om de organisatie in-control te krijgen. In de vierde sessie met de gehele afdeling is het definitieve plan opgesteld. Dat plan is voorgelegd aan de hoofddirectie. Dit plan is met de complimenten van de Interne Accountantsdienst door directie en management uitgevoerd.
De resultaten zijn onder andere: de klant voorop. De belangrijkste aandachtspunten in de marktbenadering zijn als prioriteiten in het plan terug te vinden. Ook is er betrokkenheid bij de medewerkers, wat terug te vinden is in de delegatie naar de mensen zelf. Vele mogelijke hindernissen zijn op voorhand voorkomen, met name omdat er onderling vertrouwen is tussen directie en mensen in de uitvoering. Het plan is gericht op de ontwikkeling van de organisatie, d.w.z. structuur en cultuur zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Tenslotte: er worden echte meters gemaakt en de voortgang ligt op schema!

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”