Ongeschoren uiterlijk stoot mensen af

Cochin-approach helpt om zelfverzekerd erop af te stappen

Door de acteur-klant is er nu een stil-alarm onder onze desks. Dan kunnen we een mannenelijke collega oproepen. Dat voelt veiliger.

Tineke, een zwangere baliemedewerkster die in haar toestand een ongeschoren klant niet durfde aan te spreken.

Ongeschoren

Wettelijke maatregelen moeten worden toegepast in een bankhal. Wanneer de bankmedewerker de gang van zaken bij een geldstorting niet vertrouwt, dan schrijft de wet voor de betreffende persoon aan te spreken.
Een persoon, duidelijk onuitgeslapen en niet geschoren, met leren jasje, komt wankelend de bankhal binnen. Hij heeft een plastic HEMA-tasje onder zijn arm. Daarin zit overduidelijk geld dat hij komt storten. Hij vraagt de bankmedewerker om advies hoe dat te doen. De man wordt geholpen. Het gaat allemaal stuntelig en de man maakt een aantal keren duidelijk kenbaar dat hij weer geholpen moet worden. Evenzovele keren krijgt hij die hulp. De baliemedewerker overlegt regelmatig met zijn collega die ook achter de balie staat en ook het hele toneelspel ziet. “Een rare man hoor! hij is te vies om aan te raken” en nog zo wat opmerkingen. Ten einde raad vertrekt de man .
Hij, een acteur loopt om en komt binnen in het personeelsrestaurant. Daar ontmoet hij de baliemedewerkers.
Hoe komt het nu dat jullie die man niet aanspreken? Nou, is het antwoord, dat is veel te gevaarlijk, je stonk, dat leren jasje en je zag er niet uit. Mij niet gezien. Trouwens ik ben in verwachting, dus ik kijk helemaal wel uit.
Mooi voorbeeld van hoe een individueel doel het organisatiedoel beïnvloedt.

Complimenten van de directie voor de openheid van de baliemedewerkers. De directie heeft hen in het zonnetje gezet. Zo is een duidelijke discussie op gang gebracht over het toepassen van dergelijke wettelijke regels. Bij de verdere invoering is met de individuele belangen nog beter rekening gehouden. Dat bracht aktie in het borgingsproces van deze complianceregels, omdat de medewerkers echt voelden waar het om ging.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”