Loodsen en sleepboten brengen beweging in veranderprocessen

Cochin-approach geeft u grip op dat verloop

“Een onconventionele benadering om belangen van medewerkers samen te laten gaan met het bedrijfsbelang. En dan loods zijn om deze belangen integraal in te richten om te bewegen naar het bedrijfsdoel. Dat is interessant!“

Rob van den Heuvel, Programmadirecteur Kadaster

logo-big

Anker

Menselijk meesterschap

In alles wat we doen staat het menselijk meesterschap centraal. Het zijn mensen die RESULTAAT behalen. Hoe beter en soepeler mensen in hun vel zitten, des te beter gaat het werk en het behalen van resultaat. Daarom zoeken wij gegeven de situatie de mogelijkheden die er zijn om met het menselijk meesterschap dat aanwezig is bij uw mensen aan de gang te gaan.

toegankelijk-image

Veerboot

Weg van de minste weerstand

Wij doen opdrachten samen met mensen en dat op basis van menselijk meesterschap. Zij hebben verstand van zaken, zij weten wat er speelt, zij weten de hindernissen en nog veel meer. Op basis van die kennis, kunde en ervaring komen we samen tot een aanpak om een vraagstuk op te lossen. Vaak staat die aanpak haaks op de one-size-fits-all aanpakken die in het verleden algemeen toepasbaar waren. Dat maakt dat inzake de aansturing een mind-set nodig is. We verlaten de weg van “the-only-way-to-hapiness is the money way”.  Het menselijke bepaalt de aanpak om het doel te bereiken. Dan zijn er vele wegen die naar Rome leiden.

gedegen-image

Tanker

Jullie doen tenminste wat

Hoe groot de chaos, de miscommunicatie, de conflicten met de klanten ook zijn, we gaan bij voorkeur dezelfde dag aan de slag. Het kan niet zo zijn dat het maken van meters naar het gewenste doel van de organisatie tot staan komt door mensen die op elkaar zitten te wachten, wachten totdat de ander in actie komt. het oppakken van dit voortouw heeft vrijwel altijd tot gevolg dat volgende schapen ook volgen en over de dam gaan. En dat is de bedoeling het menselijk meesterschap van en in anderen aanwakkeren.

stimuleert-image

Rijnaak

Hoe meer zielen, hoe meer vreugd

Het gaat er ons om dat u het voor elkaar krijgt. Dat de klantketen wendbaar is, dat uw time-to-market optimaal is. Dat doet u, samen met uw klanten, met uw mensen, met uw collega’s . Dan spelen er heel veel belangen. Op basis van het individuele menselijk meesterschap zijn wij bezig de diverse belangen te overbruggen. Door mensen zodanig van binnenuit te roeren opdat zij zelf zeggen “ja er dient wat te gebeuren”.

actiegericht-image

Sleephopperzuiger

Bestendig resultaat

De waan van de dag staat bestendigheid in de weg. Immers bestendigheid vereist een continu kunnen volgen van de ontwikkelingen in de markt en dan daarmee behendig kunnen omgaan. De waan van de dag vormt dan een risico. Cochin-approach pakt de koe bij de horens.  Alleen de waan van de dag is vaak een non-issue.  Echter juist dit onderwerp is van belang om het verloop van het proces te versoepelen en daarmee de kans op bestendigheid van de resultaten te vergroten. daarom lullen wij niet en poetsen vooral.

ontwikkelingsgericht-image

Loodsboot

Meters maken naar het doel

Wij maken onderscheidt tussen Resultaat en uitkomst. de uitkomst is bijv. zoveel winst gemaakt, dat waren de kosten, dat was de investering. Het resultaat is de gemaakte meter op weg naar het gewenste doel van de klantketenorganisatie. Nu beweegt alles en iedereen bij de klant, in de organisatie. Mensen willen zich ontwikkelen, zo lekker in hun vel zitten en een prettig leven kunnen leiden. Dan is groei van het menselijk meesterschap een essentieel onderdeel. in die groei worden meters gemaakt. dat zijn resultaten. Dat geldt niet alleen voor mensen ook voor het team, ook voor de organisatie. Het maken van meters van het menselijk meesterschap van alle mensen in de organisatie is bepalend voor de gewenst te behalen resultaten en als afgeleide daarvan de financiële uitkomsten.

dienstbaar-image

Parlevinker

Verrek ’t werkt!

Wij willen voor elkaar krijgen dat de gekte achter de voordeur van een organisatie in de klantketen beter behapbaar wordt. Dat de organisatie behendiger tot een resultaat komt, dat de wendbaarheid wordt vergroot en zo de time-to-market op een optimaal wordt. DAT IS DE ERVARING DIE WIJ ONZE KLANTEN WILLEN GEVEN. DAT ONZE KLANT DAT ZULLEN BELEVEN!

Dat kunnen wij omdat wij ervaringsdeskundig zijn, juist in klantketenorganisaties. Die ervaring hebben wij uitgewerkt in een benadering en die benadering ook weer praktisch toegepast. Die benadering om die gewenste beleving tot stand te brengen bij klanten, DIE WERKT!

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”