Werk verandert (1): de inleiding

 In Geen categorie

Digitalisering heeft zeer grote impact op de werkplek en op de blijvende waarde van de beroepsbeoefenaar op dat werk. Deze twee aspecten stonden centraal bij een onderzoek van de Hogeschool InHolland en de Haagse hogeschool. Deze onderzoeksvragen zijn van belang voor organisaties in het algemeen en de HRM praktijk in het bijzonder. Juist HRM gaat immers over de wijze waarop organisaties met hun mensen omgaan en hoe zij het menselijk meesterschap van medewerkers (incl. hun talenten) kunnen aanwenden. Het zijn ook belangrijke vragen voor het hoger onderwijs. In hoeverre leidt het hoger (beroeps)onderwijs op voor beroepen die straks niet meer bestaan of er in ieder geval heel anders uit gaan zien?

Studenten van beide scholen hebben in totaal 119 interviews afgenomen bij de beroepen van: accountant, politieagent, piloot, bankadviseur en verpleegkundige.

Welke contextuele ontwikkelingen zijn er?

Allereerst is onderzocht welke ontwikkelingen van belang zijn voor bovengenoemde beroepen. Het resultaat liet zich vertalen in vier trends die van belang zijn:

 1. Continue innovatie en vernieuwing
 2. Continue ondernemerschap
 3. De menselijke maat
 4. Global challenges: organiseren van duurzaamheid

(Knuppe, Valkenburg en Fredriksz, 2015)

Deze vier trends schetsen een beeld van toenemende technologische ontwikkeling met name vanuit de ICT. Hiertoe moet de mens zich verhouden. Regie over de ontwikkeling van het leven en een zekere mate van verbondenheid zijn dan daarbij belangrijke kernwaarden. Technologie maakt het mogelijk om zaken grootschalig te organiseren, maar ook op grote schaal kleinschaligheid. Bottum-up initiatieven al dan niet winst gedreven, zoals buurtzorg of de deeleconomie worden opgezet.

Vanuit het researchcentrum van Inholland is verder ingezoomd op het economische werkveld. Een kwalitatief onderzoek is uitgevoerd naar de vraag: Welke ontwikkelingen in het economische werkveld doen zich voor en wat zijn de gevolgen hiervan voor organisatie en werk? Zij onderscheiden de volgende 14 trends:

 1. Arbeidsrelaties worden steeds vluchtiger
 2. Big Data wordt bigger
 3. Crosscultureel organiseren en ondernemen
 4. De werknemer moet superman worden
 5. Doorlopende en doodlopende loopbanen
 6. Flexibele organisatiegrenzen
 7. Grenzeloos ondernemen
 8. (Hyper)diversiteit wordt de norm
 9. IT is ticking
 10. Omgaan met het ‘Billie Turf effect’
 11. Onderwijs verschuift en verbreedt
 12. Opkomst van de multimania organisatie
 13. Oplettend en loslatend leiderschap
 14. Veranderend speelveld voor financials

 (Biemans, Çelik, de Koning en Ropes, 2015)

Ook uit dit onderzoek blijkt dat digitalisering niet meer is weg te denken en zij verandert het werk fundamenteel. Medewerkers worden belangrijker dan ooit tevoren en krijgen te maken met de overtreffende trap: big data worden alleen maar ‘bigger’, hyperdiversiteit wordt de norm, de opkomst van de ‘multimania’ organisatie. Alleen een superman of supervrouw kan hierin nog adequaat handelen. Wij raakten steeds meer geïnteresseerd in deze superwerknemers  die superslim, supersociaal en superflexibel moeten zijn als politieagent, als verpleegkundige of als accountant

De hoofdonderzoeksvraag

Nu de context is geschetst konden de studenten aan de slag in hun een (afstudeer)onderzoek met de vraag:

 Welke concrete veranderingen hebben plaatsgevonden op het werk en welke 21st century skills zijn of worden essentieel om het werk te kunnen blijven uitvoeren?

Er is gekozen het ‘Framework for 21st Century Learning’ (P21 model) te gebruiken, o.a. omdat dit model goed gedocumenteerd is. Het model is in de Verenigde Staten gezamenlijk ontwikkeld door het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid (Partnership for 21st Century Skills, zie www.P21.org). In het model worden de skills in de volgende (voor het werken) belangrijke vaardigheden ingedeeld:

Life and Career Skills Learning and

Innovation Skills

Information, Media and Technology Skills
Flexibiliteit  en aanpassingsvermogen

Zelfregulering

Initiatief

Productiviteit en accountability

Sociale en cross culturele vaardigheden

Verantwoordelijkheid

Leiderschap

Creativiteit

Innovatie

Kritisch denken

Probleemoplossend vermogen

Communicatie

Samenwerken

Digitale geletterdheid (ICT vaardigheden)

Informatievaardigheden

Mediawijsheid

In  onderstaande figuur is het P21 model uitgewerkt:

(Framework for 21st Century Learning, bron: www.P21.org)

De studenten hebben vooral de beroepsprofessionals zelf bevraagd en aanvullende interviews gehouden met hun (HRM) managers.

Deze interviews hebben Lynn en ik uitgewerkt in een enquête. Over twee weken zullen wij deze enquête publiceren en jullie vragen daaraan mee te werken. We hebben in een eerdere bijdrage van Peter Nouwen het gehad over die onzekere toekomst. Met deze enquête kan jij voor jezelf aangeven in hoeverre jij bent voorbereid op de toekomst. Het gaat verder, nl. of en hoe je bent voorbereid, maar ook in welke mate je beschikt over vaardigheden die nodig zijn in de 21ste eeuw.

Na de enquête zullen wij telkens één beroep onder de loep nemen waarin wij de gevolgen van de veranderingen ook in ethische zin laten zien op de hiervoor genoemde beroepen. Aan het eind van deze cyclus aan artikelen krijg je ook de gelegenheid het gepubliceerde onderzoek gratis te bestellen.

Noteer in je agenda!: over twee weken de enquête

Dank: Petra, Rien en collegae van InHolland

Recent Posts

Leave a Comment

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”