Leiden veranderprocessen te vaak tot ongewenst resultaat?

Is de benadering van Cochin-approach dan wat voor u?

“Met hun analyse maakten zij de kloof tussen lijn- en projectorganisatie wel heel erg duidelijk. Met hun oplossingsvoorstel is die kloof gedicht en daardoor toch het gewenste resultaat bereikt”.

Tom Laagland, Programmamanager Achmea

Niet HEN veranderen, wel DOOR HEN LATEN verbeteren

De waan van de dag lijkt een dwangbuis. Managers en hun mensen zitten in hetzelfde schuitje. Min of meer gelaten ondergaan ze het en ze dreigen zich er steeds meer mee te vereenzelvigen. Dat is werken in de diep ingesleten karrenspoor. Cochin-approach helpt wellicht om uit dat schuitje te komen.

Symptomen waaraan je kan zien of mensen in een ingesleten karrenspoor werken, min of meer in een dwangbuis van de waan van de dag hun werk doen:

  1. het houdt nooit op; dag in dag uit jaar in jaar uit aan één stuk door geleefd worden.
  2. continue miscommunicatie en onbegrip over het mogelijk werken in een ingesleten karrenspooor
  3. verandermanagement is passé

Cochin-approach kiest voor ‘niet HEN veranderen, wel DOOR HEN LATEN verbeteren’. Mensen in staat te stellen ZELF ‘gewoon’ hun werk weer te laten doen.

Immers deze waan van de dag, deze gekte leidt tot wanhoop, frustratie, hoofdpijn, slapeloze nachten. “Hoe m’n mensen gemotiveerd houden, hoe realiseren dat ze met meer voldoening werken, hoe niet stapelgek worden van deze gekte”. Immers dit gaat dag in dag uit, aan één stuk door. Het ontbreekt aan die 10 minuten om je even te ontspannen, om even dat gesprek met de ander aan te gaan, om even….. juist dat ‘even’, even je mens kunnen voelen, dat maakt het karrenspoor.

Uit dit karrenspoor komen van ‘geleefd te worden’, vastlopers oplossen en die bij voorkeur voorkomen. Dan de mensen toch in actie brengen en met de organisatie het gewenste resultaat realiseren. Om zo de organisatie weer een stap dichter bij haar einddoel te brengen.

Dit kan door het versterken en toepassen van het menselijk meesterschap in het werk. Dat maakt dat de boog minder gespannen is, de rek er weer in komt, de organisatie veerkrachtiger wordt. En dat mensen tijdens hun werk lekkerder in hun vel zitten. Daaraan zie je wendbare organisaties. Dat geeft resultaten die ook nog eens bestendig zijn.  Dat is de kern van de werkwijze van Cochin-approach. Dat noemen wij “implementeren zonder verandermanagement”, d.w.z. “niet HEN veranderen, wel HEN IETS LATEN verbeteren”.

Houdt niet op

Het houdt niet op: dag in dag uit aan één stuk door

Probeer met hen maar eens af te spreken. Dagelijks puilt hun overvolle agenda uit met afspraken en gelijktijdig moeten ze zorgen dat hun normale dagelijkse werk doorgaat! De vele overleggen die ze moeten voorbereiden en afspraken daar gemaakt, verwerken. Vrijwel continu veranderen visies op bijvoorbeeld het menselijke kapitaal. Dan zijn ze dagelijks bezig met het slechten van muurtjes rond koninkrijkjes. En tenslotte moeten al die procedures worden nageleefd en die ook weer om de haverklap wijzigen.

Onbegrip

Continue miscommunicatie en onbegrip

Oh ja, managers ook zorgen dat hun mensen goed in hun vel zitten en hen in de actiestand krijgen. Nu hebben managers vaak het gevoel dat hun mensen niet inzien dat de gekozen richting de juiste is! En dat ze daardoor tegengewerkt worden. Aan de andere kant, ook hun mensen klagen. Ze vinden de manager hardleers, dat die niet luistert. Zij weten toch het beste hoe een klus het beste geklaard kan worden? En tenslotte voor het hoger management is de waan van de dag niet zichtbaar. Immers praktisch per omgaande krijgen zij antwoord op de vragen die zij stellen.

Passé

Verandermanagement is passé

Dit is de knellende dwangbuis, die vaak wordt gezien als dat ze op de werkvloer niet willen veranderen.  “Daar heb je verandermanagement voor nodig” is dan de gevleugelde uitdrukking. Wij hebben een andere keuze gemaakt.

Gelukkig, want er is steeds meer desinteresse voor verandermanagement. Arie, een manager Particuliere Verkoop, zegt “prima om dat te geloven, alleen verandermanagement is voor mij onbelangrijk”. Van de belofte om sneller en meer resultaat te krijgen en concrete stappen te zetten naar de toekomst, is weinig terecht van gekomen. En er is geen vertrouwen dat dit er nog komt. In ons collectieve geheugen zit het idee dat verandermanagement niet brengt wat het belooft.

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”