Zondvloed of toch maar niet

 In Action blogs

Je hart volgen, alleen hoe doe je dat? Die vraag is belangrijk. Vaak is dat een van de belangrijkste redenen dat mensen ontevreden zijn, onzeker zijn, lastige ziektes krijgen, in een burn-out terecht komen en nog veel meer.

Nu hebben we het de laatste tijd over de toekomst van diverse beroepsgroepen. En dan met name over jouw voorbereid zijn op jouw toekomst in jouw beroepsgroep. Nu kan het zijn dat jij zegt “dat zie ik dan wel weer” of “komt tijd komt raad”. Dat je je laat leiden door wat er komt. Je kan ook bij die mensen zijn die van l die ontwikkelingen onzeker worden en graag wat houvast willen hebben bij het maken van de voor hen goede keuzes. Om de echt goede keuze te maken is maar één raad van belang “VOLG JE HART” alleen hoe doe je dat? Hierna wat aanwijzingen

De weg naar je hart vinden!
Je kent de hartentekens wel. Met Valentijn wordt je ermee dood gegooid. Het staat voor liefde en dat is direct gekoppeld aan hartstocht. Die hartstocht, die weten te vinden. Je daarop richten. Dat geeft voldoening, in je leven en ZEKER OOK in je werk. Die zoektocht begint in jezelf. Het is iets dat in je zit. Het is een gevoel dat je in je buik voelt, of het is een steeds maar terugkerende droom, of het is een situatie die maar steeds terugkeert en zo’n situatie maakt je blij. Ook zijn het dingen die je graag doet. Er zijn legio voorbeelden te noemen die erop kunnen wijzen dat dat voor die ene mens belangrijk is. Als dat hebt ontdekt, dan weet je wat jij belangrijk vindt, dan weet je ook wat je hiervoor moet doen om die hartstocht iedere dag, iedere seconde te kunnen voelen en ervaren in je werk. DAN WEET JE WAT JE KAN NASTREVEN, Dat is eigenlijk de enige zekere basis die je kan krijgen om met vertrouwen de toekomst in te gaan. Natuurlijk klinkt dit heel simpel alleen kan dat? Het antwoord is JA!

Stop dus met honderden ballen in de lucht te houden, FOCUS je op die hartstocht!
Telkens als je je daarop richt, dan groeit die hartstocht, dat verlangen om die hartstocht steeds weer te voelen. Daarom is focus zo belangrijk. Focus helpt je om gericht antwoorden op vragen en doelen te vinden. De meeste mensen kunnen slecht focussen. Dit wordt veroorzaakt doordat je je eigen focuspunt (je hartstocht dus) niet weet en jouw dagelijkse focus laat veranderen door de omstandigheden, door de reorganisatie. Ook door je beoordelingsgesprek waar je baas je verteld heeft dat je beter moet gaan functioneren t.b.v. de focus van het bedrijf. Alleen is de focus van het bedrijf jouw focus wel?

Gerichte aandacht, daar draait het hier om. Hierbij zet je al je middelen en gedragingen consistent in om jouw doel ( je hartstocht) te bereiken. Concentreert je zich op gedrag dat bijdraagt aan het bereiken van jouw droom, dan ontwikkelt je je eigenschappen die je als een laserstraal naar jouw hartstocht brengen. Om slim jouw hartstocht te volgen moet je dus duidelijke keuzes maken in wat je wel, minder en niet meer gaat doen.

Slim zelfinzicht ontwikkelen
Er zijn een aantal factoren die bepalend zijn of je in het leven de juiste keuzes maakt. Als je weet hoe je in elkaar steekt en genoeg zelfinzicht hebt, dan wordt het betrekkelijk eenvoudig om de juiste keuzes te maken. Keuzes die in lijn staan met jouw eigen hartstocht. Het enige dat je dan nodig hebt zijn concrete gedragsstappen naar jouw doel toe op de meest effectieve manier!

Doorloop de volgende stappen en kijk eens of je jouw passie kunt achterhalen!

Jouw hartstocht: wat drijft je?
Er is iets wat je drijft. Iets dat weergeeft wat je precies wilt bereiken samen met anderen. Neem nou eens al je oude schoolrapporten, diploma’s en persoonlijkheidstests die je hebt gedaan. Wat komt dan in je op, wat voor gevoel krijg je in je buik, of wat brengt je dan in gedachten, of waar dwalen je gedachten dan bij af? Is het  een steeds maar terugkerende droom, of het is een situatie die maar steeds terugkeert en die je blij maakt? Of komen er spelletjes die je met je vrienden deed naar boven en merk je dat je dan dingen deed die je graag deed? Stel je dan de vragen zoals “wat is de reden dat ik dat deed, wat maakte mij dan blijk, wat droeg ik bij aan die situatie? Als je dat soort vragen stelt doe dat dan wel serieus en maak je er niet met een Jantje van leiden af. Vast en zeker komt er na verloop van tijd er een herkenbaar patroon tevoorschijn. Dat noemen we een profiel.

Jouw rol in het leven en je werk?
Met wie identificeert je jezelf? Wie is jouw grote voorbeeld en waarom? Gandhi, Messi, verstappen, Rutte …… Mar ook: stel je bent iets uit de natuur: wat bent je dan en welke associaties roept dit bij je op? Wat voor rol speelt dat iets in de natuur? Hoe relateren deze beelden dan aan je? Wat hebben ze met je te maken? Door deze vergelijkingen in kaart te brengen krijgt je een aardig beeld van wie je bent. Dus welke rol je graag speelt in het leven en vooral je werk.

Jouw waarden: wat vindt je belangrijk?
Er zijn in jou leven een aantal pijlers waar je belang aan hecht. Je vindt het belangrijk om deze aspecten of terug te vinden in of juist te vermijden in jou leven. We noemen dit waarden die je nastreeft en waarden waarvan je weg beweegt. Positieve waarden zijn respect, eerlijkheid, vertrouwen, liefde, moed, toewijding en humor. Negatieve waarden zijn: eenzaamheid, frustratie, schuldgevoel, depressie, kwaadheid, wantrouwen.

Om vol hartstocht te leven en werken moet je in jou leven beslissingen nemen die overeenkomen met de waarden die je belangrijk vindt. Veel mensen hebben wel nagedacht over wat ze allemaal willen hebben in hun leven maar hebben niet nagedacht over wie ze als persoon willen zijn. En juist de persoon die je wilt zijn, dus de rol die je wilt spelen, zorgt voor hartstocht.

Jouw overtuigingen: waar gelooft je in?
Uit jouw waarden ontstaan een aantal overtuigingen. Waar gelooft je in? Een overtuiging is niets anders dan een gevoel van zekerheid dat je hebt over iets of iemand, dat ondersteund wordt met bewijzen dat het waar is. Een overtuiging ontstaat vanuit een idee of een ervaring: bijvoorbeeld ben ik charismatisch? Vervolgens onderzoek je dit en begint de speurtocht naar bewijzen om de overtuiging hetzij positief, hetzij negatief te ondersteunen.

Nu zijn er overtuigingen die je kunnen beperken, denk aan zo’n uitspraak als “Als je voor een dubbeltje geboren bent, wordt je nooit een kwartje”. Die overyiging kun je vervangen door een positieve. Dat is een leerproces en dat heeft zijn tijd nodig.  De kunst is een overtuiging te vinden die je krachtiger maakt en deze te ondersteunen met genoeg bewijzen van succes.

Jouw gedrag: wat doet je wel en niet?
Op basis van jouw overtuigingen vorm je jouw gedrag. Wat besluit je op basis van de overtuiging juist wel, juist niet of minder te gaan doen? Realiseer dat gedrag dus niet zomaar ontstaat. Gedrag is een resultaat van bovenstaande zaken! Em het zijn keuzes die uitsluitend door jouw worden gemaakt.

Jouw hartstocht volgen
Het goede nieuws: Je kunt vandaag al de eerste stap in zetten door in kaart te brengen wat jouw hartstocht is! De volgende oefening helpt je daarbij. Vul de volgende vragen in en ontdek dan wat jou hartstochtelijk maakt:

1. Schrijf tien onderwerpen op die je energie geven. Waar krijg je een kik van.
2. Formuleer op basis van de drie belangrijkste energiegevers drie doelstellingen die je de komende maand wilt bereiken.
3. Bepaal voor elk van de drie doelstellingen concreet welke eerste stap je binnen 24 uur gaat nemen en doe het!

Dank: Wouter Plevier

Recent Posts

Leave a Comment

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”