Menselijk meesterschap in onze tijd

 In Action blogs

Onze manier van werken gaat fundamenteel veranderen: meesterschap zal in de toekomst leidend zijn, generalisten zijn passé. Nu wordt vn managers en medewerkers veelal verwacht dat ze van alles kunnen en van veel dingen een beetje weten. Ze hoeven nergens per se in uit te blinken. Op de arbeidsmarkt is echter vrijwel geen plaats meer voor algemene kennis. Zzp-ers en uitzendkrachten ook, worden bijvoorbeeld ingehuurd vanwege hun specifieke kennis en ervaring. Om in de toekomst mee te kunnen komen is diepgang nodig: meesterschap. Net zoals vóór de eerste industriële revolutie, toen het ambacht in hoog aanzien stond, wordt meesterschap van groot belang.

In de 21ste eeuw hangt alles af van het vermogen van mensen om intellectueel kapitaal op te bouwen; dat wordt het fundament van de waardetoevoeging. Mensen moet zich in de loop van hun leven niet in één domein bekwamen, maar in diverse domeinen; ze moeten zich toeleggen op serieel meesterschap.

Het zogenoemde T-profiel – vroeg in de carrière diepgravende expertise ontwikkelen in één discipline die je via on the job-ontwikkeling vervolmaakt met aanvullende competenties – lijkt niet duurzaam. Iedereen zal zich in de loop van zijn leven moeten bekwamen in verschillende expertiseterreinen, aangevuld met gerichte ontwikkeling on the job. Iedereen zal diepgang moeten verwerven op meer dan één terrein.

Om te bepalen welke competenties nodig zijn in de toekomst zul je voortdurend moeten reflecteren op je eigen vaardigheden en de relevantie daarvan. Sommige vaardigheden zullen ongetwijfeld een uiterste houdbaarheidsdatum hebben, andere zullen intussen relevanter worden. Veelal zal het gaan om zeldzame vaardigheden en hogere niveaus van expertise, die niet zomaar ontwikkeld of geïmiteerd kunnen worden en waarvan de vraag groter is dan het aanbod.

Karie Willyerd en barbara Mistick, experts in persoonlijke ontwikkeling, definiëren in hun boek Strech. How to Future-Proof Yourself for Tomorrow’s Workplace uit 2016 vijf expertise-niveaus:

  1. De nieuweling is nauwelijks bekend met de materie;
  2. De beginner heeft enige inleidende instructie gehad, bijvoorbeeld een cursus, maar heeft nauwelijks ervaring met de toepassing ervan;
  3. De deskundige leert en werkt in het veld, heeft meestal maximaal 5 jaar ervaring, in complexere vakgebieden mogelijk tot 12 jaar, en vraagt anderen om advies bij het oplossen van complexe problemen;
  4. De professional is in staat om met geen of weinig begeleiding op hoog niveau te werken, wordt erkend en gelauwerd om zijn bijdragen in het vakgebied en heeft vaak aanzienlijke verantwoordelijkheid vergaard op besluitvormingsvlak;
  5. De expert of meester is zeer hoog gewaardeerd door anderen, kan moeilijke, zelden voorkomende situaties aan, is bekwaam in verschillende subdomeinen, komt met baanbrekende oplossingen en werkt bijna altijd al meer dan tien jaar in het vakgebied.

De conclusie ligt voor de hand: relevante vaardigheden op expert- of meesterniveau zullen de nieuwe munteenheden worden op de werkplek. Het devies luidt dan ook: verruim je horizon (dan alleen waarvoor je gestudeerd hebt), verdiep je in meer dan noodzakelijk is voor je werk (er zijn meer wegen die naar Rome leiden) en blijf zoeken naar uitdagingen (de meeste mensen hebben ongekende vermogens in zich en doe er alles aan om die te ontdekken), om daarna het pad te kiezen waarlangs jij jouw meesterschap (verder) wil ontwikkelen.

Dank: Nick van Dam

Recommended Posts

Leave a Comment

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”