Regelneef of navigator?!

 In Geen categorie

Er zijn mensen die sterk gehecht zijn aan regels en procedures. Het werk wat bij hen hoort zijn controlewerkzaamheden, handhaving, zorgen dat een groep mensen allemaal op eenzelfde manier een bepaald werk doet. Of ook middelen aandragen waardoor werk op eenzelfde manier effectief en efficiënt wordt gedaan. Denk aan mensen als kwaliteitscontroleur, politieagent, procesdeskundige. Vaak zijn het ook mensen die een groep bij elkaar houden. In de Li-groep “cochin-approach & stroomversnelling” spraken we over de politieagent. Toen bespraken we de ingrijpende veranderingen die in dat beroep gaan plaatsvinden a.g.v. robotisering en digitalisering. Als je dat wilt nalezen kijk dan even verder onder “Werkverandert (2): de politie-agent en Oom agent en cybercrime.

Wat fijn dat deze mens-typen er zijn! Neem jezelf als voorbeeld. Wedden dat je jezelf wel eens doelen hebt gesteld? En dat je gaande de weg daar naartoe bent afgeweken van je pad en dus je nooit je doel hebt bereikt? Wanneer je zo’n proceduremens naast je hebt staan, is de kans levensgroot dat je nooit van het pad zal wijken. En dat is toch wel handig als je jezelf een doel hebt gesteld. Stel dat je zo’n geweldenaar in je team, op je afdeling hebt, of dat je een afdeling procesmanagement onder je hebt, dan volgen nu een aantal tips om het beste uit deze mensen te halen.

  1. Deze mensen hebben een heel duidelijk beeld nodig van wat er in werkelijkheid gebeurt. Laat deze mensen zien wat er werkelijk gebeurt, laat ze zelf ervaren wat mensen moeten doen, laat hen praten met de mensen die het echte werk doen. Doe je dat niet, dan bestaat de kans dat deze mensen wat opleveren vanachter het bureau. Dus dat ze bijvoorbeeld (en niet lullig bedoeld) een procedure gaan beschrijven van “hoe een brand te blussen die is ontstaan onder water”.
  2. Zorg dat er in je team een mens is die zij vertrouwen. Voor hen is de procedure hun houvast. Als dat er niet is, of zij moeten een procedure opstellen, dan hebben ze hulp nodig van iemand die hen steunt. Die zegt van “ja, dat klopt wat je hier opschrijft, goed jôh”. Zo had ik in m’n team iemand die mijn vrije manier van aansturen van het team lastig vond. Ik had een plaatsvervanger die hem beter die zekerheid kon geven.
  3. Deze mensen aansturen vraagt ook dat het nodig is dat je erg duidelijk bent. Wees heel helder in het doel wat moet worden bereikt, en vooral wat jij verwacht dat hij oplevert. Als die man dan ergens mee zit, laat hem dan vragen stellen en geef hem duidelijk antwoord met een “ja” of “nee”. Door het geven van een antwoord met 3 onderdelen, met onder al die onderdelen weer andere subonderdelen en uitzonderingen, werp je als manager zelf bij voorbaat al een enorme blokkade op. Je krijgt nooit op tijd een procedure die je nodig hebt, dan wel eentje van 5 meter dik met alle uitzonderingen (incl de brand onder water) beschreven.
  4. Deze mensen help je enorm door met grote regelmaat met hen een werkoverleg te doen. Belangrijk is, om die regelmaat serieus te nemen. Bij deze mensen geldt altijd afspraak is afspraak. Ben stipt, kom op tijd, en neem de tijd. Een uur is een uur en niet drie kwartier omdat je je nog moet voorbereiden op je volgende afspraak!. Ook te laat komen met de smoes dat de vorige vergadering wat uitliep. Dat kan je maar 1x doen anders ben je het vertrouwen helemaal kwijt
  5. Geef ze bij wijze van spreken bij een gesprek van 1 uur een kwartier de tijd om inhoudelijk over hun werk te spreken. De rest van het gesprek is bedoeld om hen innerlijke zekerheid te geven. Zij moeten zich veilig voelen en dat is een innerlijke zaak, geen procedurele! Help ze om de zorgen die zij – zeker te weten – altijd hebben, te ontrafelen. Wat is werkelijkheid en wat is onecht. Laat ze het vooral zelf uitspreken. Dus vragen stellen, heel goed luisteren, feed-back geven in de vorm van een vraag. Zo help je dat ze zelf hun eigen antwoord kunnen geven en dat dat antwoord past in de werkelijkheid waarmee ze bezig zijn.
Recent Posts

Leave a Comment

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”