Hoe werkend leven inrichten?

 In Action blogs

Uit de voorgaande vier artikelen mag blijken dat talentmanagement maatwerk is. Een personalistische visie in plaats van een uitsluitend utilitaristische (lees ook: functionele) visie zou voor de organisaties die talentmanagement ernstig nemen leidraad moeten zijn. Talenten van medewerkers en activiteiten om deze talenten te verduurzamen worden boven kostenverlaging en efficiency gesteld. Deze strategie past ook in het beeld van the Caring Organisation , een nieuwe organisatievorm waarin de werknemer als persoon centraal staat. Een organisatie waarin opvoeding in bewustwording van haar werknemers een bijdrage kan leveren aan het koesteren van de onbevangenheid van de talenten binnen haar bedrijfsmuren. In dialoog met de medewerker wordt een situatie gecreëerd die recht doet aan de ontplooiing van zijn talenten. Op die manier wordt een talent geïdentificeerd voor een bepaalde tijd. Immers, organisaties staan door ontwikkelingen voortdurend aan veranderingen bloot. Last but not least: het bevorderen van emancipatorische maatregelen om de ongelijkwaardigheid in de ongelijktijdigheid (van de situatie) op te heffen door doorgroeimogelijkheden, uitdagende en interessante projecten en horizontale loopbaanpaden aan te bieden. De persoonlijke, individuele benadering is daarbij een must! Het vraagt van organisaties om een ander denken over en een visie te ontwikkelen voor de ontwikkeling van haar (aan te trekken) talenten, nu en in de toekomst.

Tot slot

De toekomst is dat we langer leven en daarom anders tegen ons werkende leven moeten gaan aankijken. Ook organisaties dienen dat te doen en zich bezig gaan houden met het (bege)leiden van  talenten naar de toekomst toe. Mensen worden ouder, dus ook de talenten van de ouderen onder ons vallen hieronder. Een toekomst die steeds minder voorspelbaar is en zich in een zo lijkt het steeds sneller ritme ontwikkelt, waarbij de complexiteit van problemen steeds meer toenemen en vragen in plaats van antwoorden steeds belangrijker lijken te worden. In organisaties zullen mensen als mensen worden gezien en moeten worden voorbereid om straks rollen te vervullen die veel beter aansluiten op hun talenten. Zo zullen zij veel beter in staat zijn invloed uit te oefenen in organisaties en op mensen binnen die organisaties. Met andere woorden: vorm  geven aan hun toekomstige wereld. Het beeld van een toekomstige wereld laat zich alleen vatten in onze dromen, laat staan dat organisaties zich kunnen voorbereiden op onbekende technologische veranderingen en een onvoorspelbare arbeidsmarkt, die deel gaan uit maken van die nieuwe wereld met (droom)banen met bijbehorende talenten.

In de huidige organisaties zijn competenties vaak richtsnoer voor de huidige en toekomstige ontwikkeling (in technieken te leren in workshops, cursussen etc.) van professionaliteit in welk vak dan ook. Het zijn echter technieken die tijdsgebonden zijn. Toch gaat het primair niet alleen om middelen of methoden maar juist om het bevorderen van een leer- of persoonlijk ontwikkelproces  waarbij het initiëren van creativiteit en inzichten van een zich ontwikkelde, verantwoordelijk voelende mens met een kritische, positieve blik op diens werkelijkheid centraal zou moeten staan. In die lijn om HRM- te doen of leiding te geven zullen talenten beter bewapend zijn tegen de steeds sneller wordende veranderingen in bedrijven en samenleving, door te leren durven staan in de eigen onzekerheid. Een vorming van authenticiteit naar menselijke maat in plaats van een functionele benadering, zal ervoor zorgen dat mensen in organisaties tot boven zichzelf uitgroeien, waardoor zij zelf de toekomst vormen naar hun beeld. Voor organisaties (de HRM en ook inkoopafdelingen) en W&S bureaus ligt hier een prachtige uitdaging om, met alle moderne (digitale) middelen en een open hart naar professionals, hen de weg  te wijzen naar een doorleefde, zelfbewuste authenticiteit om hen in die bedding hun latente talenten te laten ontwikkelen voor de dag van morgen.

Deze serie van 5 artikelen is geschreven door Rien Brouwer i.s.m. Els Treurniet beiden docenten HRM Business Studies Haarlem en Alkmaar

Recent Posts

Leave a Comment

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”