Onzeker vastbijten

 In Entertainment

Reorganisaties betekenen een periode van onzekerheid. In dit verhaal vertel ik over een uiting van onzekerheid die ik tegenkwam als interim-manager van een afdeling projectmanagement. Het dilemma waar ik voor stond was: of een besluit te nemen op economisch gronden of één waar de menselijke maat geldt.

De afdeling werd opgeheven. Alle mensen werden herplaatst over nieuwe afdelingen. Ook werden zij allemaal beoordeeld. De herplaatsing zou in overleg met de managers van de nieuwe afdelingen en op basis van die nieuwe beoordeling gebeuren.

Dit was een lastig traject, dat veel onzekerheid met zich meebracht. Dat is logisch. Mensen waren al jaren niet op hun functioneren beoordeeld. Wel kreeg iedereen jaarlijks een aangenaam gesprek en altijd een salarisverhoging. Over minpuntjes was in de personeelsdossiers helemaal niets te vinden.

Echter de afstemming met de business en de operatie was zeer problematisch. Juist daar zat veel irritatie over het functioneren van de projectmanagers.

Ik heb een aantal ijzige interviews gehad met de vertrekkende manager; hij was met tegenzin in een andere functie benoemd. Gelukkig waren er mensen die redelijk objectief inzicht konden geven over de prestaties van de mensen. Ook mocht ik enquêtes en persoonlijkheidsonderzoeken houden. Die heb ik allemaal besproken met de betrokkenen.

Die gesprekken gingen bij de meesten mensen goed; behalve bij één projectmanager. Deze had al bij voorbaat problemen dat ik interimmanager was. Hij zei dat hij het heel goed kon vinden met de vertrekkende manager. Zijn oude manager zelf ontkende dat in alle toonaarden. De projectmanager was ook grote tegenstander van de twee onderzoeken en deed ze alleen onder protest. De eindbespreking met hem over de twee tests heeft vele uren geduurd.

De uitslag was vervelend; de man was op dat moment al één schaal te hoog ingeschaald. Veel mensen waren ronduit negatief over hem. De business wilde helemaal niet meer met hem praten en de mensen in de fabriek waren zeker ook niet positief.

Hij ging zich vastbijten. Alles werd erbij gehaald. De tests waren niet wetenschappelijk onderbouwd. De uitslagen waren niet goed berekend. De vragen waren niet correct. De ondernemingsraad was partijdig. De business deugde voor geen meter. De productieafdeling kon zijn werk absoluut niet beoordelen. Hij probeerde ook mijn opdrachtgever achter zijn karretje te spannen. Als laatste argument zei hij dat hem een promotie naar een hogere schaal was beloofd. Tenslotte heeft hij nog een gesprek gehad met de directeur. In alle gevallen kreeg hij nul op z’n rekest.

Verbitterd en verongelijkt heeft hij zijn tijd bij zijn werkgever tot aan zijn pensioen uitgezeten.

Uit alle gesprekken kwam naar voren dat hij onzeker was. Onzeker met name over zichzelf. Dat werd gevoed en versterkt door dat wat collega’s van hem dachten. Ook over het beeld dat de business wel niet had over een situatie. Onzeker hoe hij om moet gaan met mensen in de productieafdeling. Hij klemde zich vast aan procedures, aan checklists, aan vermeende afspraken, aan gesprekken die altijd in zijn voordeel waren. Aan uitspraken die anderen geheel anders uitlegden.

Bij reorganisaties komen dergelijke soms extreme situaties vrijwel altijd  voor. Onzekerheid vertaalt zich in vastbijten. Extreme onzekerheid in extreem vastbijten. De primaire reactie van mij had kunnen zijn om de man direct op een zijspoor te zetten. Alleen was dat de enig juiste reactie geweest? Bij een volgende story hierover meer.

Recent Posts

Leave a Comment

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”