Vertrouwen op eigen kracht!

 In Geen categorie

Het menselijke wordt voor > 80% bepaald door sociale en emotionele aspecten. Juist die aspecten  vereisen in een transitieproces veel van een organisatie en van jou als persoon. Vandaar deze reeks van 10 artikelen waarin je leest hoe je op een gezonde manier door zo’n transitieproces komt. De artikelen zijn geschreven voor managers of medewerkers, ervaren of onervaren, los van hun rol in het proces. Je leest tips en vragen om het (eigen) proces te structureren en stimuleren. Dit artikel (deel 6/10) gaat over informatie verzamelen over de transitie. In de vorige fase ging het over het verzamelen van ideeën en nu worden deze uitgewerkt en aangevuld met informatie.

Ideeën bedenken is vaak heel leuk (voor sommige medewerkers) en geeft energie. Echter een idee is nog lang geen concreet werkproces, product o.i.d. Daarvoor is meer informatie nodig. Vaak zijn de mensen die wat stiller zijn tijdens ideeëngeneratie, nu aan zet. Zij vullen de vergeten details in. Hoe ga je er precies voor zorgen dat klanten informatie tijdig en compleet ontvangen? Welke afdelingen moeten geïnformeerd worden over een nieuwe protocol? Gebruik benchmarking en concurrentieanalyses als basis voor discussies hierover.

Voor een manager is het belangrijk dat mensen de kans krijgen om concreet aan de slag te gaan met ideeën, zodat dit gevoel van ‘wij kunnen het’ kan ontstaan. Zorg ook voor concrete afspraken, zodat jullie kunnen meten hoe het gaat. Dit geeft vertrouwen in de toekomst.

Mensen zijn verschillend, ze hebben verschillende talenten en ervaringen, gevoelige plekken en uitdagingen. Als een groep elkaar goed kent en ondersteunt, kunnen deze verschillen een verrijking en een kracht worden. Dit erkennen van elkaar helpt om het wij-gevoel te versterken.

Als medewerker: is het advies om zoveel mogelijk mee te doen en jezelf te laten zien. Kom met je bezwaren en knelpunten. Beter nu dan later. Probeer te onthouden dat ook managers onzeker worden van veranderingen. En dat managers vaak ook op hete kolen zitten.

Doel van deze fase is dat mensen het idee krijgen dat het goed komt. De ideeën zijn er en ze zijn getoetst, ze kunnen echt wel. Dat geldt voor de medewerkers zelf, de managers, de directie en ook voor het hoofdkantoor. Want een transitie betekent veel onzekerheid voor veel mensen op veel plekken in een organisatie.

De artikelen in deze reeks worden gepubliceerd op LinkedIn. Het volgende artikel gaat over het besluit om te gaan proberen.

Het vorige artikel ging over het bepalen van wat er allemaal mogelijk is. Je kunt het hier lezen.

 

Lynn Coleman m.m.v. Roland Boukema

Recent Posts

Leave a Comment

Nieuwsgierig geworden?

Wilt u geïnformeerd blijven? Laat dan hier uw gegevens achter. Dan houden wij u maandelijks op de hoogte met onze informatiebulletin t.w. “de Stroomversnelling”